تبلیغات
mbmohit-Tabriz - آلومینیوم در آب - اثر آلومینیوم بر روی سلامتی

mbmohit-Tabriz

زمینی پاک حق همه فرزندان ایران

آلومینیوم یک عنصر فلزی فراوان و به اشکال مختلف در طبیعت وجود دارد . بشکل ترکیب با انواع مواد آلی و مواد غیر آلی می باشد که اغلب به صورت محلول هستند. استفاده از نمک های آلومینیوم به عنوان منعقد کننده ها در تصفیه آب ممکن است باعث افزایش غلظت آن در آب خروجی و منتج به ایجاد رنگ و کدورت نامطلوب در آب می شود .آلومینیوم در تهیه ظروف آشپزخانه و بسته بندی موا غذایی کاربرد وسیعی دارد .میزان دریافت روزانه آلومینیوم در افراد بزرگسال و کودکان نشان می دهد که روزانه به دلایل مختلف مقداری از این فلز وارد بدن می شود که از طریق غذا 5 میلی گرم و از طریق آب آشامیدنی 5/1 میلی گرم در روز می باشد . تحقیقات انجام شده نشان می دهد که گرانولهای کربن فعال در تصفیه خانه های آب مقدار زیادی از آلومینیوم به فرم آلی را حذف می کنند . همچنین بسیاری از مطالعات و تحقیقات انجام شده در کشورهای مختلف وجود آلومینیوم در آب و غذا را به عنوان یک فاکتور خطر جهت ابتلا به بیماری آلزایمر مشخص کرده است . جذب آلومینیوم بیشتر از طریق پوست ،ششها و بینی درطی دوش گرفتن در حمام می باشد جذب از طریق فوق بیشتر از معده می باشد . استفاده از PH مناسب در فرآیند انعقاد ،پرهیز از استفاده بالای نمک های آلوم،کارآیی مناسب فیلتر اسیون برای حذف    لخته های آلومینیومی ،استفاده از روشهای موثرخذف آلومینیوم در طول تصفیه آب و شناسایی فاکتورهای موثر برآلومینیوم باقی مانده در آبهای تصفیه شده از راهکارهایی است که در این پژوهش با بررسی اقدامات انجام شده در کشورهای مختلف به آن توجه شده است .


 

 


 

کلمات کلیدی :آلومینیوم ،آب غذا، آلزایمر ، تصفیه آب


 

مقدمه :


 

آلو مینیوم یک عنصر فلزی فراوان و تقریبا 8/. از پوسته زمین را تشکیل می دهد در طبیعت اغلب بصورت سیلیکات ها ، اکسید ها ،هیدرو کسید ها ترکیب شده با برخی فلزات از قبیل سدیم و فلوراید و ترکیب با مواد الی وجود دارد . سولفات آلومینیم و کلراید آلومینیوم در دمای صفر درجه به ترتیب به مقدار 3/31 و 9/69 گرم در لیتر در آب قابل حل می باشد .


 

آلومینیوم در آب می تواند به اشکال مختلف وجود داشته باشد ، این اشکال به صورت هیدرو کسی ، محلولهای کلوئیدی و آلی قابل ته نشین می باشند که همگی می توانند به مقدار کافی یون های مثبت با هیدروکسید آلومنیم تولید نماید علاوه بر این به شکل ترکیب با انواع مواد آلی (از قبیل اسید هیومیک و فولیک اسید)و مواد غیر الی می باشند که اغلب آنها به صورت محلول هستند. بسیاری از پارامترهای شیمیایی از قبیل PHتعیین می کنند که چه گونه ای از آلومینیوم بصورت محلول در آب وجود داشته باشد. در آب خالص آلومینیوم حداقل محلولیت را در PH 6 –5/5 دارد.(1)


 

غلضت آلومنیوم در آب های طبیعی بصورت عمده بستگی به فاکتورهای متغیر فیزیکو شیمیایی و کانی شنانی دارد. غلظت آن در آبهای با PH  تقریبا طبیعی دامنه آن از 05 /. تا 001/. میلی گرم در لیتر است اما افزایش تا میزان 1-5/. میلی گرم در لیتر در آبهای اسیدی یا آبهای غنی شده با مواد آلی وجود دارد . در آبهای بشدت اسیدی که تحت تأثیر کانی های اسیدی قرار گرفته اند غلظت آلومینیوم حل شده تا بالای 90میلی گرم در لیتر نیز گزارش شده است . (1)


 

استفاده از نمک های آلومینیوم به عنوان منعقد کننده در تصفیه آب ممکن است باعث افزایش غلظت آن در آب خروجی شود . در جاهایی که غلظت باقیمانده آلومینیوم در آب خروجی زیاد باشد ممکن است در سیستم توزیع ته نشین شود . تغییر در میزان و شدت جریان ممکن است سبب در هم آمیختگی آلومینیوم با آب شده وموجب افزایش غلظت آن در شیرهای برداشت آب شده و منتج به ایجاد رنگ و کدورت نامطلوب درآب شود . غلظت هایی از آلومینیوم که ممکن است مشکل ساز باشند بستگی به پارامترهای کیفیت آب و فاکتورهای بهره برداری تصفیه خانه دارد.(1)


 

آلومینیوم در تهیه ظروف آشپزخانه ؛بسته بندی مواد غذایی و صنعت کاربرد وسیعی دارد . ترکیبات آلومینیوم بعنوان آنتی اسید وافزودنی های مواد غذایی وبه صورت وسیعی درتصفیه آب بعنوان منعقد کننده برای کاهش مواد آلی ،رنگ، کدورت و میکروارگانیسمها استفاده می شوند .


 

با توجه به مطالعات و تحقیقات انجام شده در بسیاری از کشور ها و نظر باینکه در کشور ما هنوز تحقیقات و پژوهشهای بنیادی و لازم در این مقوله انجام نشده است در این پژوهش سعی شده است چکیده ای از مطالعات ، تحقیقات و گزارشهای ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهانی و مراکز تحقیقاتی تعدادی از کشورهای پیشرفته را بیان و نتیجه گیری لازم رابا ارائه پیشنهادات مربوطه جهت بهره برداری محققین و دست اندر کاران کنترل کیفی آب آشامیدنی در کشورمان بنمائیم.


 

 


 

تحقیقات انجام شده :


 

آلومینیوم در مواد غذایی معمولا بصورت طبیعی یا از طریق آلومینیوم موجود در افزودنی های مواد غذایی وجود دارد . استفاده از ظروف آلومینیوم در آشپزی و کاغذهای بسته بندی مواد غذایی می تواند مقدار آن را در غذا افزایش دهد . غذاهایی که بصورت طبیعی آلو مینیوم زیاد دارند شامل سیب زمینی ، اسفناج وچای است . در پروسه های تولید آرد ، لبنیات و … اگر از افزودنی های مواد غذایی دارای آلومینیوم استفاده کنند ممکن است میزان آن را افزایش دهند . میزان دریافت روزانه افراد بزرگسال در استرالیا (4/2-9/1) ،فنلاند (7/6) ، آلمان(11- 8) ، ژاپن (5/4 ) ، هلند (3) ، سوئد (13) ، سوئیس (4/4) ، انگلستان (9/3) و آمریکا (3/8-1/7) میلی گرم در روز بوده است . میزان دریافت روزانه نوز ادان در کانادا ، انگلستان و امریکا دامنه آن از 3/. تا 7/ . میلی گرم در روز بوده است . (1)


 

میزان دریافت روزانه آلومینیوم از مواد غذایی بویژه ترکیبات الومینیومی که به عنوان         افزودنی های مواد غذایی استفاده می شود برای عموم آنرا به استثنای افرادی که بصورت مستمر ترکیبات آلومینیومی را بعنوان آنتی اسید و محلولهای بافر مصرف می کنند به مقدار 5گرم در روز میباشد . (1)


 

دریافت آلومینیوم بطور متوسط در افراد بزرگسال از طریق غذا 5 گرم در روز ،از طریق آب آشامیدنی 1/.میلی گرم در روز میباشد . سهم آب آشامیدنی از کل مقدار در معرض قرار گرفتن آلومینیوم ازطریق دهان 4/. می باشد . سهم هوا از کل درمعرض قرارگرفتن معمولا نا چیز است .(1)


 

 


 

شواهد و دلایل کمی وجود دارد که آلومینیوم بواسطه جذب دهانی سمیت حاد در انسان ایجاد کند با توجه به این که بصورت گسترده در غذا و آب آشامیدنی و انتی اسیدها وجود دارد (1)


 

در سال 1998جمعیتی در حدود 20000 نفر در منطقه Comelfordانگلستان بواسطه اینکه در تصفیه خانه آب شهر از سولفات آلومینیوم استفاده می کردند بصورت تصادفی (ناگهانی ) میزان آلومینیوم ورودی به شبکه آبرسانی آنها افزایش پیدا کرد و علائمی از قبیل تهوع ،‌ استفراغ ، زخم دهان ، بثورات پوستی قابل توجه بود ولی کلیه علائم ملایم و کوتاه مدت بودند و اثرات پایدار بر روی سلامت افراد مشاهده نشد که نسبت آن به آلومینیوم موجود درآب آشامیدنی داده شود . (1)


 

تحقیق انجام شده در تصویه خانه آبBuffalo نشان می دهد که اگر مقادیر آلومینیوم محلول در آب کمتر از 50 میلی گرم در لیتر باشد و اغلب بصورت آلومینیوم با فرم آلی باشد گرانول های کربن فعال می توانند فرم آلی آن حذف کنند و همچنین کاهش کدورت آب مقدار زیادی از آلومینیوم موجود در آب که وبصورت   ذره ای غیرآلی باشد کاهش می دهد . (2)


 

در شبکه های آب آشامیدنی کشور کانادا حداکثر آلومینیوم محلول در آب در هر زمانی 2/.     میلی گرم در لیتر تعیین شده است . (3)


 

فرضیه ای وجود دارد که در معرض آلومینیوم قرار گرفتن ، برای پیشرفت یا شتاب پیدا کردن بیماری آلزایمر در انسانها بعنوان یک فاکتور خطر یا ریسک می باشد . مطالعاتRogers نشان داد کسانی که آلومینیوم در رژیم غذایی آنها بواسطه استفاده از ظروف پخت آلومینیومی و ظروف ذخیره ونگهداری مواد غذایی وارد میشود 6/8 برابر بیماری آلزایمر درآنها بیشتر دیده می شود . (4) 


 

 


 

مطالعه یک گزارش از فرانسه نشان می دهد که غلظت آلومینیوم در آب به میزان بالاتر از 1/.     میلی گرم در لیتر ممکن است یک فاکتور خطر برای ابتلا به بیماری آلزایمر باشد . (5)


 

تحقیقات انجام شده در کانادا و فرانسه نشان می دهد که آلومینیوم درآب آشامیدنی در ابتدا توسط پوست ، ششها و بینی در طی دوش گرفتن در حمام جذب میشود و جذب از طریق فوق بیشتر از معده می باشد . (4)


 

مطالعات Mclachan,Fordeدر کانادا نشان داد که نگهداری PH   آب آشامیدنی در حدود 9/7 می تواند میزان ابتلاء به بیماری آلزایمر را به میزان 50% کاهش دهد . (6) 


 

 


 

بحث و نتیجه گیری :


 

1 میزان جذب آلومینیوم در بدن به تعدادی پارامترها ا زقبیل نمک آلومینیوم ،‌ PH    و فاکتورهای رژیم غذایی بستگی دارد لذا باید دزیمتری مستمر و ارزیابی بافت های بدن دراین خصوص انجام و مورد بررسی و ملاحظه قرار گیرد (1)


 

2. مقادیر رهنمودی که براساس مطالعات انجام شده بر روی حیوانات ارائه شده است نمی تواند در مورد انسانی مناسب باشد . (1)


 

3. اثرات سودمند آلومینیوم بعنوان یک منعقد کننده در تصفیه آب آشامیدنی مشخص شده است ولی باید ملاحظات بهداشتی مورد توجه قرار گیرد که در پروسه تصفیه آب بصورت مناسب استفاده بشود و حداقل میزان آلومینیوم درآب خروجی تصفیه خانه وجود داشته باشد . (1)


 

4. استفاده ازPH مناسب در پروسه انعقاد ، پرهیز نمودن از استفاده دوزهای بالای آلومینیوم ، مخلوط نمودن کافی و مطلوب در محل بکار گیری منغقد کننده ، سرعت مناسب همزن ها برای تشکیل لخته های انعقاد و کار آیی مناسب فیلتراسیون برای حذف لخته های آلومینیومی تعدادی از راهکارهایی است که غلظت آلومینیوم باقی مانده درآب تصفیه شده به حد اقل برسد . (1)         بهره برداری با رعایت شرایط فوق باعث خواهد شد که غلظت آلومینیوم در تصویه خانه های بزرگ به 1/. میلی کرم در لیتر برسد . در تصفیه خانه های کوچک (برای سرویس دهی کمتر از 10000 نفر ) ممکن است دستیابی به این میزان مشکل باشد زیرا آنها از بافرها در فرآیند انعقاد به میزان کمتری استفاده می کند و همچنین کنترل فنی کمتری جهت مشکلات آنها اعمال می گردد برای تصفیه خانه های کوچک میزان 2/0 میلی گرم در لیتر پذیرفته شده است . (1)


 

5.          آلومینیوم موجود در آلوم که بصورت وسیعی در تصویه خانه های آب بعنوان منعقد کننده مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین آلومینیومی که بصورت طبیعی در آب وجود دارد     می تواند به اشکال مختلف به آب اشامیدنی راه پیدا کنند لذا لازم و ضروری است که بدانیم رفتار آلومینیوم در آب چگونه است وروشهای حذف آلومینیوم محلول در تصفیه آب را مطالعه و بررسی نما ئیم و همچنین فاکتورهای مؤثر بر آلومینیوم باقی مانده در آبهای تصفیه شده را شناسایی کنیم (2)

نظرات() 
buy cialis without a doctor's prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:28 ب.ظ

Thank you. Loads of forum posts!

cialis generika cialis online deutschland buy original cialis cialis generico in farmacia buy cialis uk no prescription cialis dosage amounts cialis 5 mg para diabeticos acquisto online cialis cialis 20mg generic cialis 20mg tablets
Cialis generic
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:56 ق.ظ

Kudos! Numerous data!

opinioni cialis generico cialis uk cialis for daily use does cialis cause gout achat cialis en suisse cialis generico postepay cialis generic tadalafil buy generic cialis 20mg tablets cialis online enter site very cheap cialis
Cialis generic
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:47 ق.ظ

Well voiced really. .
cialis billig can i take cialis and ecstasy rx cialis para comprar we like it cialis price cialis coupon cialis for daily use calis we choice free trial of cialis cialis online deutschland cialis rezeptfrei sterreich
Cialis canada
سه شنبه 13 آذر 1397 09:13 ب.ظ

Regards. Plenty of facts!

cialis generico in farmacia online prescriptions cialis cialis daily reviews free cialis cialis billig we use it cialis online store cialis for sale in europa buy cialis cost of cialis cvs sialis
buy cialis delhi
دوشنبه 12 آذر 1397 10:37 ب.ظ

You've made your point very effectively..
cialis herbs if a woman takes a mans cialis cialis cipla best buy purchasing cialis on the internet link for you cialis price cialis 100 mg 30 tablet cialis tadalafil online cialis 5 mg cialis 20 mg best price cialis 20 mg effectiveness
Cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 09:51 ق.ظ

Cheers, Plenty of stuff!

cialis taglich low cost cialis 20mg cialis without a doctor's prescription chinese cialis 50 mg generic cialis 20mg uk cialis pills cialis generico en mexico cialis name brand cheap cialis generika in deutschland kaufen buying brand cialis online
Cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 10:05 ب.ظ

Fine data. Thanks a lot.
acheter cialis meilleur pri cialis coupons try it no rx cialis cialis uk cialis side effects dangers how much does a cialis cost cialis coupons cialis 30 day sample cialis flussig precios cialis peru
buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 09:12 ق.ظ

Fantastic information. Appreciate it.
safe dosage for cialis acheter du cialis a geneve buy original cialis try it no rx cialis cialis diario compra cialis billig click here cialis daily uk buy cialis sample pack can i take cialis and ecstasy cialis soft tabs for sale
Cialis pills
شنبه 10 آذر 1397 10:16 ب.ظ

Thanks. Valuable information!
5 mg cialis pharmacie en ligne generico cialis mexico cialis rckenschmerzen brand cialis generic cialis preise schweiz generic cialis in vietnam we like it cialis soft gel cialis patent expiration prezzo di cialis in bulgaria generic cialis 20mg uk
buy cialis delhi
شنبه 10 آذر 1397 08:59 ق.ظ

You explained that terrifically.
sialis cialis generic tadalafil buy brand cialis generic precios de cialis generico bulk cialis cialis with 2 days delivery we like it cialis price tadalafil 20mg cialis for sale order a sample of cialis
Buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 09:44 ب.ظ

Terrific facts. Regards!
non 5 mg cialis generici cialis prices in england generic cialis tadalafil cialis 30 day sample cilas cialis 5 effetti collaterali cialis soft tabs for sale cialis daily new zealand where do you buy cialis purchase once a day cialis
buy cialis without a doctor's prescription
جمعه 9 آذر 1397 09:49 ق.ظ

You said it very well.!
cialis 30 day sample the best site cialis tablets cialis prezzo di mercato cialis lilly tadalafi buy cialis uk no prescription we recommend cheapest cialis acquisto online cialis best generic drugs cialis does cialis cause gout generic low dose cialis
cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:22 ق.ظ

Seriously all kinds of great material!
cialis manufacturer coupon cialis 5 mg effetti collateral buy cialis online cheapest prezzo di cialis in bulgaria cialis without a doctor's prescription callus no prescription cialis cheap cialis herbs cialis generico en mexico cialis generic tadalafil buy
Online cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:41 ب.ظ

You've made your point extremely well!.
generic cialis tadalafil cialis 20mg cialis coupons printable warnings for cialis achat cialis en europe we choice free trial of cialis cialis 5 mg para diabeticos prices for cialis 50mg calis cialis official site
buy tadalafil
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:43 ق.ظ

Fine content. Thanks a lot.
legalidad de comprar cialis canadian discount cialis cialis super kamagra tarif cialis france look here cialis order on line buy generic cialis prices for cialis 50mg only now cialis for sale in us order cialis from india compare prices cialis uk
buy cialis germany
دوشنبه 9 مهر 1397 04:38 ب.ظ

Kudos. I appreciate this!
when can i take another cialis cialis 20 mg cost cialis dosage recommendations cialis tadalafil online price cialis per pill cialis 50 mg soft tab where do you buy cialis cialis prezzo di mercato cuanto cuesta cialis yaho cialis super acti
canadian pharmacys
یکشنبه 1 مهر 1397 02:50 ب.ظ

Amazing many of fantastic tips.
buy viagra usa canadian pharmacies online prescriptions canadian online pharmacies legitimate aarp recommended canadian online pharmacies buy viagrow canada drug are canadian online pharmacies safe canadian pharmacy cialis pharmacy times canadian pharmacies
http://cialisyoues.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 10:27 ق.ظ

Wow quite a lot of very good advice.
low cost cialis 20mg warnings for cialis tadalafil generic free generic cialis buy cialis uk no prescription walgreens price for cialis cialis for bph cialis australia org generic cialis tadalafil cialis generico lilly
http://viabiovit.com/online-viagra-und-cialis-kaufen.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:38 ق.ظ

You've made the point!
viagra on prescription uk viagra pharmacy prices cheap viagra tablets viagra online sildenafil price uk viagra from usa pharmacy can i buy viagra at cvs usa online pharmacy order viagra online viagra buy online usa
babecolate.com/buy-cialis-usa.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:10 ق.ظ

Appreciate it. Lots of posts.

cialis 5 mg para diabeticos cialis et insomni precios cialis peru cialis cuantos mg hay cialis generico postepay online cialis trusted tabled cialis softabs cheap cialis cialis en mexico precio cialis pas cher paris
Cialis prices
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 07:56 ب.ظ

You said it adequately..
generic cialis review uk side effects for cialis cialis tadalafil online cialis para que sirve cialis generico online cuanto cuesta cialis yaho viagra cialis levitra callus cialis professional yohimbe cilas
Viagra from canada
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 04:01 ق.ظ

Lovely postings, With thanks.
online viagra no prescription viagr buy viagra paypal viagra pharmacy viagra cheap viagra purchase viagra order sildenafil online uk generic viagra uk pharmacy viagra online uk cheap generic viagra sildenafil citrate
Buy generic cialis
یکشنبه 19 فروردین 1397 03:21 ق.ظ

Regards! I value this.
cialis 30 day sample tadalafil 20 mg cialis bula side effects of cialis cialis generico lilly click now cialis from canada get cheap cialis low dose cialis blood pressure buy online cialis 5mg cialis online holland
Cialis canada
جمعه 3 فروردین 1397 06:36 ق.ظ

Thanks a lot. Plenty of write ups!

recommended site cialis kanada enter site very cheap cialis buy cheap cialis in uk cialis kaufen bankberweisung miglior cialis generico what is cialis best generic drugs cialis cialis generic availability cialis wir preise preis cialis 20mg schweiz
Can exercise increase your height?
دوشنبه 30 مرداد 1396 03:50 ب.ظ
Great delivery. Great arguments. Keep up the amazing effort.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نویسندگان

نظرسنجی

  لطفا نظرات خود را به ما اعلام کنید

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :