تبلیغات
mbmohit-Tabriz - حلال های شیمیایی

mbmohit-Tabriz

زمینی پاک حق همه فرزندان ایران

پنجشنبه 8 اردیبهشت 1390

حلال های شیمیایی

نویسنده: آ . اصلان پور   

شرکت ملی صنایع پتروشیمی HSE امور

حلالهای شیمیایی و اثرات زیان آور آنها بر روی انسان :

امروزه در محیط کار و زندگی ما هزاران حلال شیمیایی وجود دارند . از صنایع مختلف مثل پتروشیمی ، صنایع شیمیایی ، نساجی و ... گرفته تا

محیط خانه که موادی مثل زنگ زداها ، چسب ها ، مواد شوینده و حشره کش ها را مصرف می کنیم در تماس با حلالها هستیم . حلال به ماده

ای اطلاق می شود که مواد دیگر را در خود حل کرد ه ویک محلول ایجاد می کند. حلالها در دمای معمولی مایع می باشند .

حلالها بدو دسته قطبی مثل آب و غیر قطبی یا آلی مثل تترا کلرید کربن تقسیم بندی می شوند . بیشتر حلالهای صنعتی ، از نوع آلی می باشند و

در پتروشیمی ها و صنایع نفت و گاز به مقدار زیادی از آنها استفاده می شود . از حلالها برای تهیه و تولید رنگ ، روغن جلا ، سوخت ، چسب ،

لاستیک ، مواد چربی زدا و ... استفاده می شود . از نظر شغلی کارگران بسیاری در معرض مواجعه با حلالها هستند.

خطرات ناشی از حلال های شیمیایی :

حلالها بسته به نوعی که مورد استفاده قرار می گیرند و ترکیب شیمیایی آ ن عوارض متنوعی برای سلامت ما دارند . برخی از این عوارض

کوتاه مدت هستند مثل تحریک چشم ها ، ریه ها و پوست ، تهوع ، گیجی و سردرد و ... . حلالها در غلظت های بالا می توانند حتی سبب از دست رفتن

هوشیاری و مرگ نیز شوند . از طرف دیگر وقتی ما در مواجهه با حلالهای شیمیایی قرار می گیریم احتمال وقوع حادثه برای ما بیشتر می شود.

همچنین حلالها ممکن است اثرات دراز مدت هم برای ما داشته باشند . مثل عوارض پوستی ( درماتیت ها ) و دیگر اثراتی که به نوع حلال بستگی دارد.

تقریباً 20 % بیماریهای پوستی ، ناشی از حلالها می باشد . تمام حلالهای آلی محرک پوست بوده و باعث درماتیت تماسی می شوند که در اثر

خاصیت چربی زدایی یا حل کردن چربی پوست رخ می دهد . ضمنا با توجه به اثرشان روی سیستم عصبی باعث کاهش عملکرد آن و همچنین عوارضی

مثل سردرد ، تهوع ، سرگیجه ، خواب آلودگی و ... می شوند . خطر ثانویه این اثرات افزایش احتمال بروز حوادث در محیط کار می باشد.

دی سولفید کربن حلالی است که در صنایع ساخت ابریشم مصنوعی و لاستیک سازی کاربرد دارد و باعث کاهش تطابق چشم در تاریکی و

اختلال در تمایز رنگها می شود.

حلالهای آلی کلرینه مثلاً در جوشکاری و لحیم کاری باعث ادم ریوی می شود.

تولوئن موجود در چسبها و تری کلرواتان موجود در لکه برها باعث عوارض قلبی وحتی مرگ ناگهانی بدون توجیه می شوند . تتراکلریدکربن

باعث هپاتیت سمی و همچنین عوارض مثل درد در ناحیه راست و فوقانی شکم ، تهوع ، استفراغ ، ادرار پررنگ و مدفوع کم رنگ می شود . حلالها

همچنین بر کلیه ها ، خون و مغزاستخوان و .... هم تأثیرات مخمری به جای می گذارند .

حلالها چگونه وارد بدن ما می شوند :

-1 از طریق تنفسی : وقتی که ما بخارات حلالها و فیوم ها را استنشاق می کنیم.

-2 از طریق پوستی : وقتی با حلالها کار می کنیم می توانند از طریق پوست وارد بدن شوند.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی HSE امور

-3 از طریق گوارشی : وقتی که حلالها به نوعی از طریق دهان وارد بدن می شوند.

اگر شما فکر می کنید ممک ن است سلامتی تان در اثر کار با حلالها تحت تأثیر قرار گرفته باشد یا نگران هستید که به طور کامل دربرابر خطرات حلالها

و پزشک طب کار مراجعه کنید. HSE مخافظت نمی شوید می بایست به کارشناس بهداشت حرفه ای امور

خطرات ناشی از حلالها در فضاهای محصور :

در مو اقعی که مجبور هستید در فضاهای محصور کار کنید می بایست احتیاطات خاصی را رعایت کنید تا از عوارض ناشی از حلالها در امان

باشید . در فضاهای محصور ( مثل مخازن ، تانک ها و ... ) بخارات حلالها به راحتی منتشر شده و چون راه فرار ندارند سریعاً به غلظت های خطرناک و

کشنده می رسد . بنابراین شما لازم است از تشکیل بخارات و گازهای سمی ، قابل اشتعال و انفجار و خطرات حاصل از آنها به طور کامل آگاهی داشته

باشید لذا :

از مواد حاوی حلالهای شیمیایی استفاده نکنید مگر وقتی که تهویه کافی در محل وجود داشته باشد و یا به ماسک های تنفسی مجهز باشید.

در مواقعی که احتمال می دهید در محل بخارات حلالها وجود داشته باشد وارد فضا نشوید مگر اینکه تجهیزات لازم برای تهویه و تست محل وجود

داشته باشد و احتیاطات مخصوص به کار گرفته شده باشد.

علاوه بر حلالهای شیمیایی مواد دیگری نیز وجود دارند که م ی تواننداثرات زیان آوری بر بدن انسان داشته باشند که برخی از آنها در جدول شماره 2 و

3 مشاهده می شود .

شرکت ملی صنایع پتروشیمی HSE امور

جدول شماره 2 : برخی از ترکیبات آلی ، مصارف و اثرات زیان آور حاصل از آنها

حداکثر تراکم

مجاز

ردیف نام ترکیب نام لاتین مصارف عمده صنعتی اثرات زیان آور

بیهوشی آور ، امکان 300 پی پی ام

صدمه به کبد و کلیه ها

سیکلوهگزان به عنوان حلال و ماده شروع

کننده و ماده بینابینی در سنتز صنایع شیمیایی

مصرف می شود

Cyclo

Hexane

1 سیکلوهگزان

بنزن به مقدار خیلی زیاد به عنوان حلال در تغییرات عمده در خون 10 پی پی ام

صنایع شیمیایی و داروسازی و همچنین ماده

اولیه و یا ماده بینابینی در سنتز تعدادی از مواد

شیمیایی مصرف داشته و گاهی همراه سوخت

موتورها مصرف می شود.

Benzene 2 بنزن

بیهوشی آور ، تغییرات 100 پی پی ام

خفیف در خون

تولوئن به عنوان حلال به مقدار زیاد در صنایع

شیمیایی و داروسازی مصرف می شو د و

همچنین به عنوان ماده اولیه ویا بینابینی در

تعدادی از صنایع و نیز گاهی در مصرف

سوخت موتورها و یا به عنوان رقیق کننده در

ساخت رنگها ، جلا، لعاب و غیره استعمال

دارد.

Toluene 3 تولوئن

تحریک و سوزش 100 پی پی ام

بیهوشی صدمه به کلیه

ها

انواع تربانطین ها در ساخت مواد پوشش

دهنده و به عنوان حلال چربیها و روغن ها و

رزین ها و در ساخت واکس و کرم های

کفاشی موم و واکسهای جلادهنده و تهیه

محصولات مختلف شیمیایی از قبیل کافور ،

لینولئوم و صابون مصارف فوق العاده زیادی

دارند

Turpentine 4 تربانطین

مصرف عمده آ ن در ساخت لاستیک محرک - خواب آور 50 پی پی ام

مصنوعی پلاستیک های مختلف فیلم و

غیره است . همچنین به عنوان ماده اولیه ، ماده

بینابینی سنتز مواد شیمیایی به کار می رود

Styrene 5 استیرن

روی کبد ، کلیه ه ا، قلب و 50 پی پی ام

سلسله اعصاب تأثیر می

گذارد

به طور عمده به عنوان سردکننده مصرف می

شود

Methyl

Choloride

6 متیل کلراید

التهابات ریوی ، پنومونی 5پی پی ام

، سوختگی های پوستی ،

عوارض عصبی

بزرگترین مصرف متیل بروماید بصورت

تدخینی است . به عنوان دود کننده و فومیگان

در خاک ، عده زیادی از کالاها ، غلات ،

انبارها و آسیاها به کار می رود

Methyl

Bromide

7 متیل بروماید

صدمه به کبد ، کلیه ها و 10 پی پی ام

چشم

به عنوان حلال و فومیگان مصرف می شود Ethylen Di

chloride

اتیلن دی

کلراید (دی

کلرواتیلن )

8

شرکت ملی صنایع پتروشیمی HSE امور

صدمه به کبد ، ریه ها و 200 پی پی ام

کلیه ها

مصرف اصلی بروموراتیل به عنوان ماده

شیمیایی است و گاه به عنوان ماده بیهوشی

دهنده پیشنهاد گردیده ولی برای این منظور در

حد وسیعی مصرف نگردیده است

Ethyl

Bromide

اتیل بروماید (

برموراتیل یا

منوبرومو اتان)

9

به عنوان ماده شیمیایی بینابینی ، به عنوان صدمه به کبد و کلیه ها 5پی پی ام

فومیگان ، بصورت عامل خاموش کننده آتش

و همچنین به عنوان جلوگیری کننده از قابلیت

اشتعال مخلوطهای مواد شعله ور شونده

بمصرف می رسد مسائل عمده

مسمومیت حاصل از آن ناشی از مصرف این

ماده به عنوان حلال است .

Carbon Tetra

Chloride

10 تتراکلرور کربن

جدول 3 : برخی از فلزات و اثرات زیان آور آنها برروی انسان

ماده شیمیایی ترکیبات مهم اثرات زیان آور حداکثر تراکم مجاز

0/25 میلی گرم در مترمکعب هوا برای

تری اکسید ارسنیک

عوارض مزمن اولسر اسیون پوست تخریب

مجاری بینی

هیدروژن ارسنیه انیدرید

ارسنیو ارسنیت ها

ارسنیاتها تری سولفور

ارسنیک

ارسنیک

5میلی گرم در مترمکعب هوا برای

دودهای اکسید آهن

آهن فلزی - اکسید پیگمانتاسیون ریه ها

مغناطیسی اکسید فریک

هیدروکسید آهن

آهن

0 میلی گرم در متر مکعب هوا / درماتیت ناراحتی های گوارشی تحریک 5

مجاری تنفسی ناراحتی های قلبی

آنتی موان فلزی تری

اکسید آنتی موان تری

کلرور آنتی موان تری

سولفورآنتی موان

هیدروژن آنتی مونیه

آنتی موان

آلومینیوم امکان صدمه به ریه ها 5 میلی گرم در مترمکعب هوا

سولفات آلومینیوم

اکسید آلومینیوم

آلومینیوم

20 میکروگرم برای املاح محلول و 25

میکروگرم برای املاح نا محلول در

مترمکعب هوا

اورانیوم فلزی عوارض کلیوی UO2

UF4-UO3-U3 O8-

UF6

اورانیوم

بریلیوم فلزی سولفات ضایعات ریوی 2 میکروگرم در مترمکعب هوا

بریلیوم اکسید بریلیوم

فلوئورور بریلیوم

سیلیکات مض اعف بریلیوم و

روی سیلیکات بریلیوم و

آلومینیوم

بریلیوم

0 ملی گرم در متر مکعب هوا / جیوه جیوه فلزی اکسیدجیوه در مسمومیت حاد عوارض کلیوی و در 05

شرکت ملی صنایع پتروشیمی HSE امور

کلرور مرکوریک یا سوبلیمه مسمومیت مزمن اختلالات سلسله اعصاب

نیترات مرکوریک

فولیمنات جیوه دی اتیل

مرکوری استات فنیل

مرکوری سولفور جیوه

تماسهای کوتاه مدت با دود و بخارات روی 5 میلی گرم در متر مکعب هوا

ایجاد احساس لرز و تب می نماید

دودهای روی فلزی

اکسید روی کلرور زنگ

کربنات روی سولفات

روی گرد اکسید روی

روی

0/15 میلی گرم در متر مکعب هوا برای

گرد و غبار و دود سرب

قولنج روده ناراحتی های معدی روده ای

کم خونی ضعف اثرات زیان آور و مخرب

روی سلسله اعصاب

سرب فلزی بی اکسید

سرب کربنات سرب

اکسید سرب سولفات

سرب تیتانات سرب

استات سرب ارسنیات

سرب کلرور سرب

سیلیکات سرب کرومات

سرب

سرب

عوارض پوستی و تعدادی پنوموکونیوز خوش 2 میلی گرم در متر مکعب هوا

خیم

قلع فلزی بی اکسید قلع

تتراکلرور قلع

قلع

0 میلی گرم در متر مکعب هوا / کبالت فلزی اکسید امکان زیان به ریه ها 5

کبالتیک سولفات کبالت

کبالت

0/5 میلی گرم در متر مکعب هوا برای

کروم فلزی

تحریکات ، التهابات و اولسراسیون بینی و

پوست

اکسیدکروم کروماتها

نظرات() 
buy cials online
جمعه 16 آذر 1397 11:55 ق.ظ

You actually suggested that exceptionally well.
buy cialis cheap 10 mg cialis venta a domicilio cialis 5 mg scheda tecnica cialis arginine interactio cialis patentablauf in deutschland tadalafil 20mg cialis canada rezeptfrei cialis apotheke recommended site cialis kanada cialis 5 effetti collaterali
Buy generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:45 ب.ظ

Information clearly applied..
cialis professional yohimbe enter site 20 mg cialis cost acheter du cialis a geneve order generic cialis online cialis lowest price cialis 5 effetti collaterali cialis online cialis online deutschland cialis 5 mg para diabeticos cialis side effects
buy cialis us pharmacy
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:59 ب.ظ

Thank you. Quite a lot of knowledge!

click here take cialis only here cialis pills buy cialis online nz cialis 5mg prix viagra cialis levitra generic cialis levitra buy online cialis 5mg brand cialis nl cialis patent expiration cialis in sconto
Generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 07:10 ب.ظ

Thanks a lot, A good amount of stuff!

canada discount drugs cialis cialis 20 mg cialis online we use it cialis online store interactions for cialis cialis y deporte effetti del cialis cialis from canada cialis purchasing low dose cialis blood pressure
buy cialis online safely
سه شنبه 13 آذر 1397 08:06 ق.ظ

Many thanks, A good amount of knowledge!

side effects of cialis deutschland cialis online cialis name brand cheap cialis soft tabs for sale cialis dosage cialis dose 30mg cialis diario compra chinese cialis 50 mg cialis sicuro in linea cialis 5 mg buy
Cialis prices
دوشنبه 12 آذر 1397 08:12 ب.ظ

You've made your point!
cialis farmacias guadalajara cialis for sale in europa price cialis per pill cialis generico cialis ahumada cialis daily reviews generic cialis pill online cialis prezzo al pubblico buy cialis sample pack chinese cialis 50 mg
buy cialis no rx
دوشنبه 12 آذر 1397 07:44 ق.ظ

You mentioned it very well.
cost of cialis cvs cialis italia gratis costo in farmacia cialis cialis cost cialis alternative tadalafil generic non 5 mg cialis generici cialis kamagra levitra cialis 10mg prix pharmaci cialis ahumada
buy tadalafil online
یکشنبه 11 آذر 1397 07:42 ب.ظ

You expressed this adequately.
cialis soft tabs for sale comprar cialis 10 espa241a side effects for cialis generic cialis pill online buying cialis in colombia cialis 30 day sample buy cialis cheap 10 mg cialis ahumada tadalafil tablets enter site 20 mg cialis cost
Online cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 07:11 ق.ظ

Position clearly taken!.
cialis super acti cialis 5 mg buy cialis prezzo in linea basso calis cialis en 24 hora generic for cialis cialis billig cialis canadian drugs order a sample of cialis estudios de cialis genricos
buy cialis online no prescription
شنبه 10 آذر 1397 07:58 ب.ظ

You suggested that adequately!
cialis 5 effetti collaterali cialis reviews walgreens price for cialis prix cialis once a da how to purchase cialis on line tesco price cialis prescription doctor cialis cialis canada on line non 5 mg cialis generici cialis efficacit
Cialis online
شنبه 10 آذر 1397 06:50 ق.ظ

Kudos. Quite a lot of tips!

buy cialis ou acheter du cialis pas cher where do you buy cialis weblink price cialis rx cialis para comprar acquisto online cialis interactions for cialis viagra or cialis enter site natural cialis tesco price cialis
buy cialis uk
جمعه 9 آذر 1397 07:33 ب.ظ

Amazing all kinds of great data!
price cialis per pill cialis super kamagra cost of cialis cvs we recommend cialis info tadalafil tablets cialis sans ordonnance can i take cialis and ecstasy order a sample of cialis look here cialis order on line tadalafil 20mg
buy tadalafil no prescription
جمعه 9 آذر 1397 07:45 ق.ظ

Kudos, Plenty of write ups!

cialis coupons printable look here cialis order on line cialis 20 mg best price cialis uk cialis 20 mg effectiveness brand cialis generic cialis dosage recommendations cialis 5 effetti collaterali cialis generico en mexico cialis tadalafil online
buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:35 ب.ظ

You suggested that well!
tadalafil generic link for you cialis price only best offers 100mg cialis side effects of cialis cialis 5mg prix cialis kaufen canadian drugs generic cialis cialis pas cher paris viagra vs cialis vs levitra cialis side effects dangers
Buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:57 ق.ظ

Seriously many of great information!
cialis 5 mg scheda tecnica generic cialis at walmart we recommend cialis info prices on cialis 10 mg cialis dosage cialis online holland click here to buy cialis cialis 20mg prix en pharmacie click now buy cialis brand warnings for cialis
buy cheap cialis no prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:07 ب.ظ

Point clearly used.!
cilas cialis coupon low dose cialis blood pressure cialis side effects dangers we choice cialis pfizer india generico cialis mexico best generic drugs cialis cialis tadalafil tadalafil 20mg generic cialis review uk
Online cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:23 ق.ظ

You expressed this terrifically.
cialis patent expiration cialis kaufen wo cialis 5 mg we like it safe cheap cialis cialis rckenschmerzen are there generic cialis cialis in sconto canadian discount cialis enter site natural cialis cialis herbs
buy cialis with no prescription
چهارشنبه 11 مهر 1397 08:54 ق.ظ

Thanks a lot, I like this!
cialis canada on line cialis 5 mg effetti collateral prezzo cialis a buon mercato we recommend cheapest cialis low cost cialis 20mg order a sample of cialis only best offers cialis use side effects for cialis we like it cialis soft gel cialis 5 mg effetti collateral
buy cialis pills
دوشنبه 9 مهر 1397 07:07 ق.ظ

You actually mentioned this wonderfully.
cialis 5 effetti collaterali acheter cialis meilleur pri cialis coupons cialis therapie weblink price cialis cheap cialis cialis 20 mg effectiveness cialis ahumada we like it cialis price cialis tablets for sale
northwest pharmacies online
یکشنبه 1 مهر 1397 08:09 ق.ظ

Amazing tons of excellent data.
canadian pharmacys drugs for sale usa buy viagra online usa canadian drugstore pharmacy canadian pharmacies without an rx aarp recommended canadian online pharmacies trusted pharmacy canada best canadian pharmacy prescriptions from canada without
http://buycialisky.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:07 ق.ظ

Amazing many of superb tips!
import cialis cialis wir preise cialis with 2 days delivery cialis reviews enter site 20 mg cialis cost cialis canada on line cialis 10mg prix pharmaci cialis prezzo al pubblico the best choice cialis woman buying brand cialis online
http://cialisda.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 08:21 ب.ظ

Thank you. Quite a lot of forum posts!

cialis uk tadalafil 20 mg cialis patentablauf in deutschland cialis for sale in europa side effects of cialis cialis en mexico precio cialis 20mg preis cf does cialis cause gout non 5 mg cialis generici cialis venta a domicilio
canadianpharmacytousa.com
چهارشنبه 14 شهریور 1397 12:57 ب.ظ

Kudos! I enjoy this.
canadian pharcharmy online24 buy viagra online usa canadian pharmaceuticals companies canadian medications canadian medications canadian prescriptions online serc 24 mg canadian pharmacy viagra canada pharmacies account canadian pharmacies online pharmacies tech school
kawanboni.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:16 ب.ظ

Nicely spoken really. .
cialis 20 mg cost cialis savings card cialis cuantos mg hay cialis daily reviews we recommend cialis info how do cialis pills work cipla cialis online cialis 5 effetti collaterali cialis 5 mg effetti collateral cialis 20 mg best price
http://cialisvonline.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 08:11 ب.ظ

Incredible lots of excellent info.
low dose cialis blood pressure cialis 05 cialis generico postepay cialis e hiv cialis for daily use tadalafil generic cialis sans ordonnance how much does a cialis cost cuanto cuesta cialis yaho cialis super kamagra
Low cost viagra 20mg
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 11:09 ق.ظ

Reliable forum posts. With thanks!
buy viagra using paypal where to buy viagra can you buy viagra over the counter viagra uk price buy price viagra where can i buy viagra uk where can i buy viagra online uk viagra cheap no prescription buy viagra pharmacy viagra at pharmacy
Cialis 20 mg
شنبه 18 فروردین 1397 08:02 ب.ظ

Wow tons of valuable material.
cialis per paypa cialis tadalafil online tadalafil generic what is cialis rezeptfrei cialis apotheke cialis cuantos mg hay cialis official site american pharmacy cialis cialis professional yohimbe cialis price thailand
Cialis 20 mg
یکشنبه 5 فروردین 1397 02:41 ق.ظ

Great content. Kudos!
non 5 mg cialis generici cialis coupons printable interactions for cialis prices for cialis 50mg purchase once a day cialis rx cialis para comprar cialis for bph price cialis per pill cialis professional from usa cialis diario compra
Buy cialis
پنجشنبه 2 فروردین 1397 10:34 ب.ظ

Amazing loads of superb facts.
cialis kaufen wo generic cialis 20mg tablets cialis canada overnight cialis tadalafil cialis coupons tadalafil 20 mg we like it cialis soft gel cialis australia org cialis uk next day cialis cipla best buy
What is the tendon at the back of your ankle?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 08:17 ق.ظ
Do you have a spam issue on this blog; I also am a blogger, and I
was wondering your situation; many of us have developed some nice practices and we are looking to exchange strategies with others,
please shoot me an e-mail if interested.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

نویسندگان

نظرسنجی

  لطفا نظرات خود را به ما اعلام کنید

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :