تبلیغات
mbmohit-Tabriz - ال نی نو چیست؟

mbmohit-Tabriz

زمینی پاک حق همه فرزندان ایران

پنجشنبه 5 آبان 1390

ال نی نو چیست؟

نویسنده: آ . اصلان پور   

  
 
دسته های در حال رشد ماهی ها در سواحل غربی پرو جای دسته های ماهی های مرده كه سواحل را كثیف می كنند می گیرد . این آشفتگی ها به خاطر یك جریان آب گرم است كه هر سه سال یا هفت سال یكبار در سواحل شرقی اقیانوس آرام رخ می دهد . این پدیده را النینو می نامند.
 
النینو

 

النینو (El Niño)

 
 
دسته های در حال رشد ماهی ها در سواحل غربی پرو جای دسته های ماهی های مرده كه سواحل را كثیف می كنند می گیرد . شرایط غیر عادی جو به دلیل حركت جت استریم ها توفانها و بادهای موسمی رخ می دهد .
همه این آشفتگی ها به خاطر یك جریان آب گرم است كه هر سه سال یا هفت سال یكبار در سواحل شرقی اقیانوس آرام رخ می دهد . این پدیده را النینو می نامند.
این مقاله مدلی را در مورد النینو و شرایط به وجود آمدن آن بحث می كند و در مورد اثرات این پدیده در دیگر نقاط مختلف جهان اطلاعاتی به دست می دهد.
سر فصل های مباحث:
1 -  تعریف النینو
2 - حوادث سالهای 1998- 1997
3 -  پدیده upwelling
4 - سالهای بدون النینو
5 - وقوع النینو
6 - دمای سطح دریا
7 - تاثیرات النینو بر روی جو
8 - اثرات اقتصادی النینو
 
1 - تعریف النینو ( یك جریان آب گرم )
النینو یك نام اسپانیایی برای نوزاد پسر است كه اشاره دارد به هفته ای كه جریان آب گرم سالانه در نزدیكی كریسمس در امتداد سواحل اكوادور و پرو ظاهر می شود و از یك هفته تا یك ماه یا بیشتر به طول می انجامد. هر سه تا هفت سال النینو ممكن است كه برای ماه های زیادی باقی بماند كه اثرات قابل توجهی بر روی اقتصاد منطقه  و شرایط جوی خواهد داشت .
در طول 40 سال گذشته 10 عدد از این گونه النینو ها ثبت شده است كه بدترین آنها ، در سال 1998 – 1997 رخ داد .قبل از آن نیز النینوی سال 1983 – 1982 قوی ترین النینو بوده است.
برخی از پدیده های النینو حتی بیشتر از یك سال طول می كشد.
 
سال های وقوع النینو
1902-1903
1905-1906
1911-1912
1914-1915
1918-1919
1923-1924
1925-1926
1930-1931
1932-1933
1939-1940
1941-1942
1951-1952
1953-1954
1957-1958
1965-1966
1969-1970
1972-1973
1976-1977
1982-1983
1986-1987
1991-1992
1994-1995
 
درمناطق حاره اقیانوس آرام بادهای تجارتی آبهای سطحی را به سمت غرب می رانند. آب های سطحی به تدریج كه به سمت غرب می روند گرم می شوند زیرا در مدت زمان بیشتری در معرض تابش خورشید قرار می گیرند . النینو هنگامی مشاهده می شود كه بادهای تجارتی غربی ضعیف می شوند و به آبهای گرم غرب اقیانوس آرام اجازه می دهند كه به سمت شرق حركت كنند و سر انجام به سواحل آمریكای شمالی برسند.
 
 
آب سرد پر از املاح و مواد غذایی كه به طور معمول در سواحل پرو یافت می شود با آب های گرم تهی از مواد غذایی جایگزین می شود كه منجر به كاهش قابل توجه جمعیت ماهی ها ی دریایی و زندگی جانوری می شود.
در مقابل النینو لانینو ( نوزاد دختر ) مربوط به یك نا هنجاری غیر معمول دمایی در سطح دریا است كه در نواحی شرقی مناطق حاره ای اقیانوس آرام یه وقوع می پیوندد. لانینو تقربا نصف النینو رخ می دهد


سال های وقوع لانینو
1904-1905
1909-1910
1910-1911
1915-1916
1917-1918
1924-1925
1928-1929
1938-1939
1950-1951
1955-1956
1956-1957
1964-1965
1970-1971
1971-1972
1973-1974
1975-1976
1988-1989
1995-1996
 
 
 
النینوی سال 1998 1997
 
آخرین النینو ی اخیر در ماه های بهار سال 1997 رخ داد . بعد از النینوی سالها 1993 – 1992 ابزار هایی بر روی بویی هایی كه در اقیانوس آرام وجود داشت ، نصب شد كه نا هنجاری های دمایی بالای سواحل پرو را ثبت می كرد .
دو ماه بعد دو ماه بعد قدرت این ناهنجاری های دمایی افزایش پیدا كرد و در اكتبر 1997 چنان رشد كرد كه به بزرگترین النینو در 50 سال گذشته تبدیل شد .
تصویر زیر ناهنجاری های دمایی سطح دریا (SST) را بر حسب درجه سلیسیوس برای اواسط سپتامبر 1997 نشان می دهد.
در آن زمان الگوی كلی النینو نشان می داد که این نا هنجاری دمایی به 4+ درجه سلیسیوس می رسد.


جزایر غربی اقیانوس آرام و اندونزی همانند مكزیك و آمریكای مركزی ، قربانیان اخیر خشكسالی های ناشی از النینو هستند. این مكان ها در گذشته نیز شاهد النینو های فصلی بوده اند.
در شكل زیر ، تصویر اثرات آب هوایی طبیعی ناشی از النینو نشان داده شده است.


اثرات النینو بر روی آب و هوای آمریكا كمتر آشكار است . در گذشته و در سال 1983 – 1982 خلیج آمریكا و كالیفرنا ، بارندگی های شدیدی را دریافت كرد . هنگامی كه زمستان نزدیك شد پیشبینان انتظار داشتند كه دوباره بارندگی های شدیدی رخ دهد. به این ترتیب در بخش های مركزی و جنوبی كالیفرنیا بارندگیهای ركورد شكنی رخ داد . ویرانی ها و خسارات ناشی از این بارندگی ها علاوه بر سیل و طغیان ، شامل سیل گل و لای (mudslides ) نیز بود . سیل گل و لای (mudslides ) میتواند یك منطقه را در یك چشم به هم زدن ویران كند و خسارات زیادی به بار آورد.
علاوه بر این مشكلات دیگری نیز در منطقه خلیج وجود داشت از جمله هوای شدید بالای میانگین و توفانهایی كه بدترین حالت خود را به هنگام النینو داشتند . پیش بینان معتقدند كه پدیده النینو شرایط را برای وقوع چنین حوادثی فراهم می كند.
 
پدیده Upwelling (انتقال آبهای عمیق به سطوح بالاتر)
یکی از پدیده هایی که هنگام وقوع النینو رخ می دهد Upwelling است که عبارت است از انتقال آبهای سرد اعماق به سطوح بالاتر.
نمودار زیر نشان می دهد که چگونه پدیده Upwelling در امتداد سواحل پرو رخ می دهد . به خاطر تنش برشی ناشی از اصتکاک که بین لایه های اقیانوس به وجود می آید آبهای سطحی در امتداد یک زاویه 90 درجه به سمت چپ باد در نیمکره شمالی منتقل می شوند. این پدیده در نیمکره جنوبی 90 درجه به سمت راست باد اتفاق می افتد. به همین دلیل است که باد موازی با خطوط ساحلی پرو که به سمت شمال می رود ، آبهای سطحی را به سمت غرب ساحل منحرف می کند .
آب پر از املاح و مواد مغذی از اعماق بالا می آید تا جایگزین آب سطحی به اطراف رانده شده شود. این مواد مغذی دلیل اصلی جمعیت های بزرگ ماهی ها است که در سواحل این مناطق یافت می شود. اثر Upwelling و توانایی آن در پشتیبانی فراوان زندگی دریایی، به طور قابل توجهی به عمق ترموکلین (دمالایه) بستگی دارد.
ترموکلین لایه گذار بین لایه ترکیبی در سطح آب و لایه های عمیق آب می باشد . تعریف این لایه بر اساس دما می باشد. لایه ترکیبی در نزدیکی سطح و جایی است که دما تقریبا برابر دمای آب های سطحی است. در ترموکلین دما از لایه ترکیبی تا آبهای سرد اعماق به سرعت کاهش می یابد. لایه ترکیبی و لایه های عمیق آب از نظر دما تقریبا یکنواخت هستند ، در حالی که ترموکلین جایگزین منطقه گزار بین این دو تراز است.
ترموکلین عمیقتر مقدار مواد غذایی را هنگام النینو به خاطر پدیده Upwelling به سطح می آید، محدود می کند و به شدت بر روی محصولات ماهی گیری اثر منفی میگذارد.
سال های بدون النینو
 
باد های شرقی مناطق حاره آبهای سطحی مناطق شرقی اقیانوس آرام را از سواحل آمریکا منتقل می کند. هنگامی که این آب جابجا می شود به سمت شمال منحرف می گردد و منجر میشود که آب از استوا به دو طرف منحرف شود. Upwelling در شرق اقیانوس آرام آبهای سرد را از اعماق بالا می آورد و جایگزین آبهای سطحی جابجا شده می کند. اطلاعات دمای سطح آب دریا وجود آبهای سرد را در شرق اقیانوس آرام نشان می دهد. نقشه دمای میانگین سطح دریا در سالهای 1993- 1994 نشان می دهد که میانگین (SST) در ماه دسامبر در شرق اقیانوس آرام سرد تر از غرب آن بوده است. و به مرور از غرب به شرق کاهش میابد.
 
 
 
 
بادهای تجارتی آبهای گرم سطحی را در غرب اندونزی متراکم می کنند و موجب می شوند که سطح آب دریا در غرب اقیانوس آرام نیم متر بالاتر باشد. هنگامیکه پدیده Upwellin رخ می دهد، تراز دمالایه در سواحل آمریکای جنوبی به اعماق کمتر منتقل می شود و در غرب اقیانوس آرام فشرده می شود. آب Upwellin سرشار از مواد غذایی است و جمعیت ماهی ها را پشتیبانی می کند.
 
 
 
 
هنگامی که آبهای سطحی به سمت غرب رانده می شوند، تحت شرایط جوی و تابش خورشید گرم و در غرب اقیانوس آرام متراکم می شوند. آب سرد تر در شرق اقیانوس آرام هوای بالای خود را سرد می کند . بنابراین هوا چگالیده شده و تولید ابر و باران می کند. از طرفی در غرب اقیانوس ارام ، هوای در بالای ابهای گرم، گرم شده و تراز های پایین جو را بی ثبات می کند و موجب افزایش بارندگی می شود.
 
 
 

 
 
بدین ترتیب در بیشتر سالهای بدون النینو، بارندگی های شدیدی در قسمت غربی اقیانوس آرام (نزدیک اندونزی) مشاهده می شود ، در حالی که قسمت شرقی آن نسبتا خشک است.
 
 
 
دلیل وقوع النینو
 
باد های تجارتی شرقی توسط یک الگوی فشاری پر فشار در شرق اقیانوس آرام و یک الگوی کم فشار در غرب آن، رانده می شوند.
وقتی این گرادیان فشار ضعیف می شود، باد های تجارتی نیز ضعیف میشوند. باد های تجارتی ضعیف شده این امکان را فراهم می کنند که آبهای گرم از غرب اقیانوس آرام، به سمت شرق جابجا شوند.
 
 
 
 
این امر موجب شکل گیری لایه سطحی آب گرم و ته نشین کردن ترموکلین در شرق اقیانوس ارام میشود. دمالایه عمیقتر موجب می شود که آب پر از املاح و مواد غذایی که از اعماق توسط پدیده Upwelling به سطح می آید محدود شود. این امر بر روی جمعیت ماهی ها که به طور عادی در منطقه وجود داشته تاثیر گذاشته و باعث کاهش آنها می شود.
 
ابرهای همرفتی و بارش های سنگین ناشی از افزایش شناوری ترازهای پایین جو، به خاطر گرمای ناشی از آبهای گرم سطحی می باشند. هنگامی که اب های سطحی به سمت شرق جابجا می شوند، ابرها و توفان های تندری نیز با آنها به سمت شرق سوق داده می شوند و موجب ایجاد شرایط خشک در مناطقی مثل اندونزی و استرالیا می شوند. در حالی که باران های سیل آسا و طغیان و سیل در کشور های پرو و اکوادور به وقوع می پیوندد.
 

 
 
النینو می تواند موجب ایجاد انواع مختلف شرایط جوی شود . گاهی اوقات موجب ایجاد باران هایی در بیابان های ساحلی جنوب آفریقا میشود که در سالهای بدون النینو هرگز مشاهده نشده بوده است. سیل و طغیان خود موجب حجوم حشرات و شیوع بیماری های مختلف می شود.


تقابل بین هوا و دریا که در سالهای وقوح النینو رخ می دهد، موجب تقویت شرایط جوی می شود. هنگامی که فشار در شرق افت می کند، در غرب افزایش می یابد، گرادیان فشار سطحی کاهش پیدا می کند و باد های تجارتی ضعیف می شوند . این امر مقدار بیشتری از آبهای سطحی را به سمت شرق منتقل می کندکه موجب افزایش بارندگی در شرق اقیانوس آرام می شود و فشار بیشتر افزایش می یابد.
دمای سطح دریا به هنگام وقوع النینو
 
پدیده النینو با گرمایش بیش از حد نرمال دمای سطح دریا مشخص می شود.یک نقشه ناحنجاری دمای سطح دریا (SST ) مانند آنچه در زیر نشان داده شده است، تفاوت های بین SST دیده بانی شده و SST نرمال را برای یک ماه مشخص، نشان می دهد.
 


 
سایه های سرخ و زرد اقیانوس آرام نشان می دهد که آب به طور قابل ملاحضه ای از حد نرمال گرمتر است. در حقیقت النینوی سال 1983- 1982 قوی ترین النینوی قرن بوده است که ناحنجاری دمایی آن به 3.5 درجه سلیسیوس می رسد.
 
  
 
 
آثار جوی النینو
 
در سال های وقوع النینو، باران های حاره ای که معمولا در اندونزی متمرکز هستند، به سمت شرق جابجا شده و الگوی جوی باد را در سراسر کره زمین مورد تاثیر قرار می دهند. به طور مثال جابجایی جت استریم ها ، storm track ها و بادهای موسمی مونسون، که موجب ایجاد شرایط جوی نابهنگام در بسیاری از مناطق زمین می شوند. در طول النینوی سال 1983 – 1982 یک سرس ناحنجاری جوی از قبیل موارد زیر مشاهده شد:
 
خشکسالی در جنوب آفریقا، جنوب هند، سری لانکا، فیلیپین، اندونزی، استرالیا، پروی جنوبی، بولیوی غربی، مکزیک، آمریکا و آمریکای مرکزی
باران های شدید و سیل آسا در اکوادور، پروی شمالی، کوبا و خلیج آمریکا
هاریکن در تاهیتی و هاوایی
النینوی سال 1983 – 1982 پشته های (Ridge) تراز های فوقانی را که در سواحل غربی آمرکا واقع بودند تقویت کرد. (این تشدید با افزایش دامنه امواج در نقشه سمت راست نشان داده شده است)
زمستان معمولی
زمستان النینو
 
این تشدید موجب گرم شدن اقیانوس آرام در نزدیکی آمریکای شمالی گردید و از آلاسکا تا شمال آمریکا ادامه یافت.
همچنین به طور همزمان با این امر، عمیق شدن تراف (trough) سطوح فوقانی در زمستان به ویژه در بالای شرق آمریکا موجب ایجاد بارش های بیشتر از حد نرمال در منطقه جنوب شد. به عنوان یکی از نتایج النینوی سال 1983- 1982 میتوان به وقوع سیل و طغیان در مناطق آمریکای جنوبی اشاره کرد.
 
آثار اقتصادی النینو
سواحل پرو یکی از پنج منطقه اصلی ماهی گیری در دنیا است. جمعیت زیاد ماهی ها توسط مواد غذایی که توسط پدیده Upwellig به آبهای ساحلی آورده می شو، تغذیه می شوند. آبهای سرشار از مواد غذایی اعماق می تواند جمعیت بزرگ ماهی ها را تقویت کند
 
 
در سال های وقوع النینو، باد های تجارتی جنوبی ، تضعیف می شوند و میزان Upwelling کاهش می یابد. دمالایه عمیق موجب می شود که پدیده Upwelling نتواند مواد غذایی کافی به سطح بیاورد. این امر نیز موجب کاهش جمعیت ماهی ها می شود
 
. کاهش جمعیت ماهی ها باعث کاهش تولید غذاهای دریایی شده و صادرات این مواد غذایی به کشور های دیگر که به منظور تغذیه مرغ و ماکیان صورت می گیرد، کاهش می یابد. چنانچه غذا های دریایی کاهش یابد، باید از دیگر منابع غذایی گران قیمت استفاده کرد که این امر نیز موجب افزایش قیمت غذا های غیر دریایی می شود . پس به طور کلی پدیده النینو علاوه بر منافع زیادی که می تواند داشته باشد، مضراتی نیز برای اقتصاد منطقه در بر خواهد داشت.

نظرات() 
Buy cialis
جمعه 16 آذر 1397 10:45 ق.ظ

Terrific facts. Thanks a lot.
buy cialis online cheapest brand cialis nl 200 cialis coupon low dose cialis blood pressure cialis australia org cialis 30 day trial coupon buy cialis online venta de cialis canada are there generic cialis if a woman takes a mans cialis
buy cialis uk
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:33 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
cialis flussig cialis daily cialis generika import cialis tadalafil 5mg weblink price cialis when will generic cialis be available precios de cialis generico costo in farmacia cialis cialis daily dose generic
buy cialis germany
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:42 ب.ظ

Fantastic tips. Appreciate it!
cialis wir preise cialis kaufen wo cialis from canada cialis canadian drugs sialis viagra or cialis cialis tadalafil cialis 200 dollar savings card generic low dose cialis buy cialis online legal
buy cialis medication
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:50 ق.ظ

Terrific postings. Thank you.
cialis prices import cialis cialis for sale cialis for sale south africa cialis savings card cialis side effects dangers look here cialis cheap canada cialis rezeptfrei sterreich tadalafilo online prescriptions cialis
Buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 06:32 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
how to buy cialis online usa buy cheap cialis in uk prix de cialis cialis online order generic cialis online cialis diario compra rx cialis para comprar we choice free trial of cialis generic cialis tadalafil cialis italia gratis
buy generic cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 07:24 ق.ظ

Amazing stuff, With thanks.
we use it cialis online store cialis 10 doctissimo overnight cialis tadalafil wow cialis tadalafil 100mg cialis 5 mg walgreens price for cialis overnight cialis tadalafil cialis uk cialis efficacit cialis tadalafil
buy cialis medication
دوشنبه 12 آذر 1397 07:26 ب.ظ

Thanks a lot! Valuable stuff.
we recommend cialis best buy are there generic cialis cialis pills in singapore buy cialis cheap 10 mg cialis with 2 days delivery cialis savings card where cheapest cialis purchase once a day cialis generic cialis in vietnam generic cialis soft gels
cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 07:03 ق.ظ

Beneficial material. Many thanks.
enter site natural cialis cialis canada cialis 5 mg buy import cialis generic cialis soft gels the best choice cialis woman tarif cialis france safe dosage for cialis walgreens price for cialis cialis per paypa
Cialis prices
یکشنبه 11 آذر 1397 06:58 ب.ظ

Wonderful facts, Regards.
cialis professional from usa best generic drugs cialis cialis 200 dollar savings card cialis preise schweiz buy cialis online legal cialis prezzo al pubblico we like it cialis price cialis 5 mg effetti collateral cialis australia org cialis online holland
Generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 06:33 ق.ظ

This is nicely put! !
cialis online napol callus cialis 20 mg cialis dose 30mg cialis lilly tadalafi cialis manufacturer coupon sublingual cialis online effetti del cialis cialis soft tabs for sale cialis wir preise
Cialis canada
شنبه 10 آذر 1397 07:17 ب.ظ

Wonderful facts. Many thanks!
cialis italia gratis female cialis no prescription cialis para que sirve cialis great britain calis cialis price in bangalore cialis generique 5 mg ou acheter du cialis pas cher buy cialis uk no prescription cialis vs viagra
Buy generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 06:11 ق.ظ

Amazing stuff. Regards!
cialis 30 day sample look here cialis order on line prices for cialis 50mg i recommend cialis generico non 5 mg cialis generici callus cialis pills in singapore buy cialis online legal acquisto online cialis wow look it cialis mexico
Cialis 20 mg
جمعه 9 آذر 1397 06:54 ب.ظ

Nicely put. Appreciate it.
price cialis best cialis cuantos mg hay cialis prezzo in linea basso cialis italia gratis cialis side effects cialis daily reviews cialis 5 mg effetti collateral are there generic cialis cialis side effects dangers cialis ahumada
Buy generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 07:06 ق.ظ

Thank you! Valuable stuff.
cialis baratos compran uk where cheapest cialis generic cialis cialis y deporte only best offers 100mg cialis cialis coupons printable tadalafil brand cialis nl cialis en 24 hora cialis kaufen bankberweisung
buy cheap cialis on line
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:54 ب.ظ

Cheers! Helpful stuff!
cialis online cialis arginine interactio cialis online napol ou acheter du cialis pas cher cialis generico milano click here cialis daily uk cialis ahumada cialis 20mg cialis savings card cialis wir preise
buy generic cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:11 ق.ظ

Reliable facts. With thanks!
generic cialis at the pharmacy cialis generico in farmacia generic cialis soft gels cialis e hiv cialis 5 mg effetti collateral cialis billig cialis 5 mg para diabeticos cialis bula cialis generique 5 mg cialis generico online
buy cialis online without a prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:19 ب.ظ

You explained that wonderfully!
are there generic cialis cialis dosage amounts 200 cialis coupon deutschland cialis online the best choice cialis woman acheter cialis meilleur pri enter site natural cialis tadalafil tablets cialis mit grapefruitsaft cialis per paypa
buy cialis uk
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:37 ق.ظ

Awesome facts, Cheers.
cialis herbs cialis reviews cialis cost link for you cialis price 200 cialis coupon can i take cialis and ecstasy cheap cialis cialis flussig the best choice cialis woman cialis preise schweiz
Cialis pills
چهارشنبه 11 مهر 1397 05:34 ق.ظ

You made your position very nicely!.
safe dosage for cialis cialis for sale tadalafil tablets cialis 5 mg scheda tecnica weblink price cialis generic cialis review uk cialis lilly tadalafi buy online cialis 5mg buying cialis on internet prices for cialis 50mg
buy cialis pills online
دوشنبه 9 مهر 1397 04:26 ق.ظ

Many thanks! An abundance of data!

canada discount drugs cialis cialis 200 dollar savings card best generic drugs cialis generic cialis soft gels achat cialis en itali overnight cialis tadalafil buy original cialis buy cialis online cheapest we recommend cheapest cialis enter site natural cialis
online canadian pharmacy
یکشنبه 1 مهر 1397 06:32 ق.ظ

Nicely put. With thanks.
canadian pharcharmy online canada medication pharmacy online pharmacies of canada canada medication pharmacy buy vistagra usa trust pharmacy of canada canada online pharmacies for men canadian medications online trust pharmacy canada reviews canada medication prices
http://buycialisky.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 03:13 ق.ظ

You actually said that effectively.
cialis 50 mg soft tab we choice free trial of cialis cialis kaufen wo brand cialis generic we use it cialis online store cialis dosage amounts we choice free trial of cialis cialis australia org cialis uk we use it cialis online store
http://cialisda.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 07:08 ب.ظ

You actually stated this adequately.
canadian cialis cialis lilly tadalafi buy cialis uk no prescription buy cheap cialis in uk get cheap cialis cialis online cialis soft tabs for sale low cost cialis 20mg sublingual cialis online buying cialis on internet
http://canadianpharmacyies.com/
چهارشنبه 14 شهریور 1397 11:08 ق.ظ

Terrific information. Many thanks.
online canadian pharmacy canada drugs drugs for sale canada medication prices canadian online pharmacies legal canada viagra canadian online pharmacy canadian prescription drugstore canadian online pharmacies reviews drugs for sale in uk
http://rldta.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 01:48 ب.ظ

You actually explained this well.
buy sildenafil generic silagra buy price viagra viagra from usa pharmacy buy viagra in china how to get cheap viagra how old to buy viagra sildenafil citrate tablets buy viagra pills buy sildenafil tablets
cialisb.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:17 ق.ظ

Seriously a good deal of amazing info!
cialis generic tadalafil buy cialis 50 mg soft tab cialis professional from usa canadian discount cialis cialis for sale south africa cialis prices recommended site cialis kanada cialis price thailand precios cialis peru cialis daily dose generic
buying cheap viagra online
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:32 ق.ظ

Truly many of valuable info!
buy brand viagra uk online viagra buy generic viagra pills buy viagra online nz how much is viagra buy viagra no prescription online buy viagra from uk viagra pills buy viagra online uk cheap buy viagra online prescription
Buy generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 11:35 ق.ظ

With thanks. Wonderful information.
cialis prices in england cialis cuantos mg hay buy generic cialis try it no rx cialis cialis for daily use enter site natural cialis cialis generique 5 mg cialis 5 mg scheda tecnica canadian cialis generic cialis review uk
Viagra cost
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 07:42 ق.ظ

Regards! Wonderful stuff.
where to purchase viagra buy sildenafil online uk cheapest viagra pills online how can i order viagra online buy viagra pfizer cheap viagra online usa buy canadian viagra online to buy viagra viagra viagra buy viagra price for viagra
Cialis generic
شنبه 18 فروردین 1397 05:06 ب.ظ

Really lots of amazing info.
cialis great britain online prescriptions cialis cialis 20 mg effectiveness cialis online nederland 200 cialis coupon we choice cialis uk cialis generico tadalafil generic buying cialis on internet cialis venta a domicilio
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

نویسندگان

نظرسنجی

  لطفا نظرات خود را به ما اعلام کنید

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :