تبلیغات
mbmohit-Tabriz - تصفیه بیولوژیكی فاضلاب با روش MBR

mbmohit-Tabriz

زمینی پاک حق همه فرزندان ایران

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب به روش MBR 

فرایند MBR یک سیستم تصفیه فاضلاب یکپارچه است که از ترکیب فرایند تصفیه بیولوژیکی (لجن فعال )با یک سیستم ممبرانی مستغرق تشکیل شده است . این فرایند با ادغام واحدهای ته نشینی (زلال سازی )،هوادهی وفیلتراسیون در یک راکتور،جایگزین فرایندهای تصفیه متعارف (لجن فعال متعارف ) شده و یک سیستم ساده و موثر را تشکیل می دهد که هزینه های سرمایه گذاری اولیه وهزینه های بهره برداری سیستم را کاهش می دهد . در این فرایند با جایگزینی واحد ته نشینی ثقلی با سیستم جدا کننده ممبرانی ، منافع زیادی از قبیل پایداری در بهره برداری، کاهش تولید لجن مازاد و کیفیت بسیار بالاتر پساب خروجی بدست می آید بنابراین این سیستم ، فرآیند مناسبی است که می تواند در محدوده وسیعی برای سیستم های استفاده مجدد از پساب تصفیه شده در تصفیه فاضلابهای شهری وصنعتی بکارگرفته شود.

فرآیند لجن فعال بدون استفاده ازمخزن ته نشینی

( با استفاده از ممبران به روش MBR)

فرآیند MBR  یک فرآیند لجن فعال رشد معلق است که با یک سیستم ممبران ( معمولا ازنوع ممبران های رشته ای تو خالی Hollow fiber یا نوع لوله ای (Tubular) ادغام شده است .در این فرآیند، سیستم ممبرانی نقش واحد ته نشینی (زلال سازی) در جداسازی جامدات معلق در سیستم لجن متعارف را برعهده دارد .

این موضوع در شکل شماره یک به خوبی نشان داده شده است .

در فرآیندMBR  معمولا ممبران ها بصورت مستغرق در واحد هوادهی قرار داشته و صورت مستقیم با فاضلاب ومایع مخلوط (Mixed Liquor) در تماس می باشند.

در این فرآیند با استفاده از پمپ مکش ،با صرف انرژی کمی ، خلا بوجود می آید که استخراج پساب تصفیه شده از درون ممبران ها به بیرون را به دنبال دارد.

علاوه براین در این فرآیند، مقداری هوا نیز از کف واحد هوادهی به این واحد وارد می شود تا سطح خارجی رشته های ممبرانی را تمیز نموده وجامدات پذیرش نشده توسط ممبران ها را از سطح ممبران ها کنارزده و جابجا نماید. لجن مازاد در این فرآیند نیز معمولا بصورت مستقیم از واحد هوادهی به خارج پمپ می شود.

آشنایی با ممبران / مدول(Membrane/ Module )

 • ·         رشته خالی تقویت شده (محکم شده )

یک رشته (میکروتیوپ ) شکل داده شده ممبرانی (مانند شکل شماره ۲)(که بصورت مستغرق در فاضلاب قرار می گیرد)،با امکان فیلتراسیون ذرات میکروبها ویروس ها وباکتریها ، ساختار متخلخلی را بوجود می آورده که امکان بدست آوردن پساب با کیفیت بسیار بالاتر را فراهم نموده و می تواند برای تصفیه فاضلاب سیستم بسیار مناسبی باشد.

 • ·         مقاومت مکانیکی بسیار بالای ممبران ها

هرچند امکان تخریب سطح ممبران ها در اثر تاثیرات فیزیکی واصطکاک بین رشته های ممبران ها در اثر هوادهی وجود دارد . اما تقویت ممبران و محکم نمودن از شکست آنها تحت شرایط هوادهی زیاد جلوگیری می کند. لازم به

ذکـر است تقویـت ممبـران ها با محـکم نـمودن ممبران های رشته ای از دوطرف وسـاخت مــدول های ممبرانی حاصـل می شود.

 • ·         تراوانی (قابلیت نفوذ)بسیار خوب ممبران ها

ساختار اسفنجی با تخلخل زیاد لایه های رشته ای ممبران ها ، با قدرت انتخابگری بالا در عبور ذرات بسیار ریز ،

تراوانی وقابلیت نفوذ بسیار خوبی برای ممبران ها فراهم می کند که منافع زیادی را به دنبال دارد.

 • ·         خصوصیات مدول های ممبرانی

هر مدول از ممبران شامل ساختاری از چند رشته توخالی ممبران است که جهت فیلتراسیون در آنها از خارج به داخل است . علاوه براین هر مدول از این ممبرانها شامل گروهی از رشته های توخالی است که درون یک فریم (قاب) مستطیلی قرار گرفته است.

دو انتهای هر یک از فیبرهای رشته ای ممبرانی به بالا و پایین هدرها (Headers )متصل شده است . هر هدر شامل یک لایه رزین متخلخل است که رشته ها به منظور اینکه محتویاتشان به کانالهای جمع آوری آبهای نفوذی متصل شود، در آنجا با هم روبرو می شوند.

هر مدول ممبرانی شامل صدها رشته ممبران هم اندازه است که بطور عمودی بین دو هدر و تیرحائل قرارگرفته است . چند مدول ممبران اسمبل شده با هدر مشترک در فریم های مختلف درون واحد هوادهی در فرآیند MBR 

 نصب می شوند .در جدول یک برخی خصوصیات بعضی از انواع ممبران های رشته ای توخالی ارائه شده است.

جدول شماره ۱ خصوصیات برخی انواع ممبران های رشته ای تو خالی

پارامتر

شرح

خواص

ممبران   رشته ای توخالی

جنس

PS(Polysulfone)

قطر   داخلی

۸/۰   میلیمتر

قطر   خارجی

۲   میلیمتر

سایز   منافذ

۳/۰   میلیمتر

 

فوائد بکارگیری فرآیند لجن فعال ممبران یا MBR

v     اشغال فضای کم

در این فرآیند معمولا ممبران ها بصورت مستقیم ومستغرق در یک مخزن هوادهی قرار گرفته ودر نیجه مقادیر بالای غلظت مایع مخلوط یاMLSS   به میزان متوسط ۸۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ میلیگرم در لیتر در حین بکارگیری وبهره برداری از این سیستم در مخزن هوادهی

حاصل می شود. به این ترتیب و با توجه به حذف واحد های ته نشینی، ضدعفونی و فیاتراسیون از سیستم متعارف تصفیه ، فضای مورد نیاز جهت اشغال توسط فرآیند لجن فعال یا MBR  به مراتب کوچکتر (حدود ۴ برابر کمتر از فرآیند لجن فعال متعارف )از فضای اشغال شده سیستمهای لجن فعال متعارف می باشد.

v     امکان تغییر آسان فرآیندهای لجن فعال متعارف به لجن فعال ممبرانی

واحد های تصفیه موجود به راحتی با استغراق ممبران ها در واحدهای هوادهی می توانند به سیستم لجن فعال ممبرانی یا راندمان بسیار بالاتر تغییر پیدا نمایند.

v     مدولار و به آسانی قابل توسعه 

سیستم مدولار ممبرانی با افزودن مدول های دیگری از ممبران ها به آسانی برای رسیدن به ظرفیتهای بالاتر قابل توسعه است.

v     کاهش تولید لجن مازاد

در این فرآیند بدلیل زمان ماندگاری بالای لجن، تولید لجن مازاد تا ۷۰%  کاهش پیدا می کند.

v     کنترل کارآمد گرفتگی ها

هوای تمیز کننده که از کف مدول های ممبرانی به واحد هوادهی وارد می شود و شستشوی معکوس واتوماتیک ممبران ها ، سیستم کارآمدی را بوجود آورده و از گرفتگی آنها جلوگیری می کند.

کاربردهای فرآیند ممبران بیوراکتور یا MBR

فرایند ممبران بیواکتور یا MBR برای کاربری های زیر مناسب است:

ü      برای ارتقاء ظرفیت تصفیه خانه های فاضلاب در حال بهره برداری.

ü      تصفیه فاضلاب های با غلظت بالا نظیر فاضلاب صنایع غذایی و داروسازی.

ü      تصفیه فاضلاب های با غلظت بالای آمونیوم نظیر شیرابه ها.

ü      تصفیه فاضلاب های بهداشتی بخصوص در مناطقی که به لحاظ فضای تصفیه خانه محدودیت وجود دارد.

ü      استفاده مجدد و باز گردش پساب تصفیه شده تصفیه خانه های فاضلاب.

جدول شماره ۲ مشخصات تعدادی از تصفیه خانه های فاضلاب احداث شده با فرآیند MBR در کشور کره جنوبی

 

برخی پارامترهای بهره برداری و راندمان حذف وکیفی

نوع   فاضلاب

محل   اجرا

ظرفیت   تصفیه خانه (مترمکعب در روز)

سال

بهره   برداری

فاضلاب   شهری (پایلوت )

Yongin

10

2001

فاضلاب   شهری

Michiryung

300

2004

فاضلاب   شهری

Duckpyung

110

2005

شیرابه   محل دفن

Pajoo landfill

30

2003

شیرابه   محل دفن

Chulwon

landfill

35

2000

شیرابه   محل دفن

Yeongi

landfill

50

2000

ت پساب خروجی از فرآیند MBR در جداول شماره ۳ و ۴ ارائه شده است .جدول شماره ۳- پارامترهای

 بهره برداری از فرآیند MBR

پارامتر

                کمیت

 دبی عبوری از   واحد سطح ممبران یا شار(Flux) ( در شرایط   بهره برداری بلند مدت )

L/m2.h30-15

غلظت توده سلولی فعال یا بیومس (Biomass)

در سیستم

gMLSS/125-5

زمان ماند سلولی میکروارگانیسم ها (SRT)

بیشتر   از ۲۰ روز

میزان تولید لجن برحسب kgSS/kgCOD.d

کمتر از   ۲۵/۰

زمان ماند هیدرولیکی سیستم

۹-۱   ساعت

نسبت F/M برحسب kgCOD/kgMLSS.d

کمتر از   ۲/۰

میزان باگزاری حجمی سیستم برحسب kgCOD/m3.d

تا ۲۰

میزان هوای مورد نیاز به ازای هر مدول از ممبران ها

Nm3/hr12-8

تناوب زمانی شستشوی معکوس (Back   wash)

ممبران ها

۱۶-۵

دوره زمانی شستشوی معکوس ممبران ها

(در هربار انجام آن )

۳۰-۱۵   دقیقه

مصرف انرژی برق سیستم

Kwh/m34/0-2/0

جدول شماره ۴- راندمان حذف وکیفیت پساب خروجی از فرآیند MBR

پارامتر

راندمان حذف

کیفیت پساب تصفیه شده

خروجی

TSS

بیشتر از ۹۹ درصد

کمتر از ۲ میلیگرم در لیتر

کدورت

۱۰۰-۸/۹۸ درصد

NTU1<

COD

98-89 درصد

۳۰-۱۰ میلیگرم در لیتر

BOD

بیشتر از ۹۷ درصد

کمتر از ۵ میلیگرم در لیتر

NH3-N

90-80 درصد

کمتراز ۶/۵ میلیگرم در لیتر

N total

80-36 درصد

کمتراز ۲۷ میلیگرم  در لیتر

P total

97-62 درصد

۸/۲-۳/۰ میلیگرم در لیتر

میزان   کل کلیفرم ها

Total Coliforms

Log 8-5

Cfu/100ml100<

میزان   کلیفرم های مدفوعی

Faecal Coliforms

0

Cfu/100ml20<

 

نظرات() 
buy generic cialis online
جمعه 16 آذر 1397 12:04 ق.ظ

Cheers, Wonderful information!
cialis 20 mg cost cialis 5mg prezzo di cialis in bulgaria try it no rx cialis free generic cialis cialis from canada we recommend cheapest cialis prix de cialis buy generic cialis cialis online nederland
buy cheap cialis on line
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:35 ق.ظ

Very well expressed genuinely. !
tadalafil side effects of cialis brand cialis nl cialis manufacturer coupon cialis 30 day sample cialis daily dose generic cialis for sale buying cialis on internet cialis prezzo di mercato buy original cialis
Generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:54 ق.ظ

With thanks, I appreciate it.
buying cialis overnight cialis 20mg cialis 10mg prix pharmaci buy cheap cialis in uk buy cialis we recommend cialis info cialis 100mg suppliers cialis generic tadalafil buy achat cialis en itali cialis generic tadalafil buy
buy cialis cheap
سه شنبه 13 آذر 1397 11:29 ب.ظ

Truly many of amazing tips.
are there generic cialis cialis 200 dollar savings card cialis side effects dangers rx cialis para comprar generic cialis tadalafil cialis tadalafil cialis venta a domicilio enter site natural cialis cialis generico in farmacia cialis generico in farmacia
cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 12:30 ب.ظ

With thanks! Lots of content.

cialis bula cialis great britain cialis prices does cialis cause gout prezzo di cialis in bulgaria we choice cialis pfizer india cialis farmacias guadalajara cialis soft tabs for sale brand cialis nl we choice free trial of cialis
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 12:59 ق.ظ

Wow loads of beneficial information!
acheter cialis meilleur pri we like it cialis price opinioni cialis generico enter site 20 mg cialis cost generico cialis mexico cialis daily reviews overnight cialis tadalafil cialis for bph we choice cialis pfizer india viagra vs cialis vs levitra
buy generic cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 11:58 ق.ظ

With thanks. Valuable information.
ou trouver cialis sur le net cialis venta a domicilio generic cialis at walmart cost of cialis per pill look here cialis cheap canada generic cialis in vietnam prices for cialis 50mg cialis vs viagra cialis en mexico precio order generic cialis online
Cialis generic
دوشنبه 12 آذر 1397 12:37 ق.ظ

Awesome data. Thanks a lot.
if a woman takes a mans cialis price cialis best cialis cipla best buy cialis 5 mg buy female cialis no prescription cialis flussig precios de cialis generico comprar cialis 10 espa241a buy cialis cheap 10 mg female cialis no prescription
Cialis generic
یکشنبه 11 آذر 1397 11:27 ق.ظ

Regards. Valuable information!
comprar cialis navarr cialis for bph prescription doctor cialis safe site to buy cialis online cialis sans ordonnance cialis without a doctor's prescription rezeptfrei cialis apotheke click here cialis daily uk cialis uk next day order cialis from india
Generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 12:33 ق.ظ

Thanks a lot. Ample material.

generic cialis review uk generic cialis review uk acheter cialis kamagra cialis 20 mg cost cialis qualitat cialis 5 mg buy cialis online holland how to purchase cialis on line cialis canada buying cialis overnight
Buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 11:19 ق.ظ

Thanks a lot! Loads of forum posts.

enter site 20 mg cialis cost cialis generique cialis name brand cheap prezzo cialis a buon mercato cialis online nederland generic for cialis we recommend cialis best buy price cialis wal mart pharmacy what is cialis click here cialis daily uk
buy cialis us pharmacy
شنبه 10 آذر 1397 12:03 ق.ظ

Thank you. Plenty of information!

generic cialis tadalafil cialis 5 mg para diabeticos only best offers cialis use generic cialis review uk cuanto cuesta cialis yaho cialis generico milano sublingual cialis online cialis generico weblink price cialis cialis cuantos mg hay
Cialis canada
جمعه 9 آذر 1397 12:31 ب.ظ

You've made your point!
cialis daily cialis generic availability comprar cialis 10 espa241a achat cialis en suisse cipla cialis online cialis pills in singapore wow cialis tadalafil 100mg acheter du cialis a geneve cipla cialis online generic cialis in vietnam
buy cialis cheap
جمعه 9 آذر 1397 12:58 ق.ظ

Wow loads of wonderful tips!
cialis without a doctor's prescription the best choice cialis woman tadalafil 5mg cilas cialis 05 best generic drugs cialis tadalafil 40 mg cialis what if i take how to purchase cialis on line price cialis wal mart pharmacy
Buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:37 ب.ظ

Regards, I enjoy this.
cialis 20mg preis cf only here cialis pills generic cialis pill online the best choice cialis woman only here cialis pills buy cialis online nz click here to buy cialis we recommend cialis info cialis rezeptfrei generic cialis at walmart
buy cialis germany
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:16 ق.ظ

You revealed that effectively!
cialis wir preise cialis 20 mg cut in half click here to buy cialis cialis rezeptfrei sterreich cialis en mexico precio cialis per paypa cialis pills price each buying cialis on internet cialis dosage cialis tablets for sale
buy tadalafil no prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:52 ب.ظ

You've made the point!
buy name brand cialis on line cialis prices cialis pills in singapore cialis dose 30mg cheap cialis cialis generic tadalafil buy order generic cialis online we like it safe cheap cialis viagra vs cialis vs levitra buying cialis overnight
buy cialis online without a prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:51 ق.ظ

Point clearly utilized!.
if a woman takes a mans cialis generic cialis in vietnam preis cialis 20mg schweiz canada discount drugs cialis venta cialis en espaa click now buy cialis brand cialis para que sirve can i take cialis and ecstasy side effects of cialis cialis ahumada
buy levitra generic
پنجشنبه 19 مهر 1397 02:15 ق.ظ

Wow a lot of wonderful advice.
levitra 20 mg bayer prezzo generic levitra vardenafil 20mg levitra 10 mg prezzo levitra online cheap 20mg levitra levitra online buy levitra buy generic levitra buy levitra
buy generic cialis pills
سه شنبه 10 مهر 1397 01:56 ق.ظ

With thanks! Quite a lot of forum posts!

what is cialis cialis name brand cheap cost of cialis per pill cialis taglich cialis cost cialis alternative cialis for daily use online cialis cialis sale online cialis name brand cheap
Cialis pills
شنبه 7 مهر 1397 11:45 ب.ظ

Nicely put, Regards.
cialis 20 mg i recommend cialis generico cialis for sale tadalafil 20mg cialis for sale south africa cialis tablets 5 mg cialis pharmacie en ligne purchasing cialis on the internet we like it cialis price cialis 5mg billiger
cialisvus.com
شنبه 7 مهر 1397 08:20 ب.ظ

This is nicely expressed. !
we like it safe cheap cialis cialis patent expiration tadalafil 10 mg how does cialis work how to buy cialis online usa cialis coupons printable female cialis no prescription generic cialis levitra canadian cialis acheter du cialis a geneve
canadian pharmaceuticals online
شنبه 31 شهریور 1397 03:05 ب.ظ

You actually suggested this fantastically.
canada viagra buy viagra now canadian pharmacy no prescription canadian pharmacies stendra trusted pharmacy canada canadian prescription drugstore canadian pharmacy canadian government approved pharmacies canadianpharmacyusa24h canadian pharmacy viagra brand
http://cialisvipsale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 04:57 ب.ظ

You've made the point.
wow cialis tadalafil 100mg price cialis wal mart pharmacy cialis en mexico precio cialis 50 mg soft tab cialis generika how much does a cialis cost cialis dosage recommendations cialis generisches kanada low cost cialis 20mg pastillas cialis y alcoho
http://viagrayosale.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 01:32 ق.ظ

Useful postings. Regards.
generic cialis in vietnam cialis generika if a woman takes a mans cialis if a woman takes a mans cialis cialis generic availability buying brand cialis online cuanto cuesta cialis yaho viagra cialis levitra cialis free trial cialis name brand cheap
is trust pharmacy in canada legitimate
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:42 ب.ظ

Thanks a lot! Lots of posts.

canadianpharmacyusa24h online pharmacies tech school canadian pharmaceuticals online canada drug pharmacy canada online pharmacy canadian online pharmacies rated drugs for sale in mexico pharmacy canada canada pharmaceuticals online drugstore online shopping reviews
viagra online
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:48 ق.ظ

Thanks a lot, Lots of postings.

buy viagra europe buy cheap viagra online next day delivery buy tadalafil buying viagra online without prescription can i buy viagra online generic pharmacy online get viagra online safe place to buy viagra online buy viagra usa viagra viagra buy viagra
Cialis 20 mg
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:17 ب.ظ

Appreciate it, Lots of stuff.

cialis et insomni cialis price in bangalore cialis 20mg prix en pharmacie cialis savings card cialis 5 effetti collaterali cialis cipla best buy cialis generic availability cialis name brand cheap only best offers 100mg cialis online prescriptions cialis
cialisb.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:45 ق.ظ

You actually suggested it superbly!
cialis online napol side effects for cialis tadalafil generic wow look it cialis mexico online cialis cialis 20mg preis cf cialis generic 40 mg cialis what if i take non 5 mg cialis generici wow cialis tadalafil 100mg
http://viabiovit.com/buy-viagra-discount.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:47 ق.ظ

Fantastic info. Cheers!
find viagra online cheap generic viagra online pharmacy where buy viagra uk where to buy real viagra sildenafil uk online buy legal viagra to buy viagra get a prescription online for viagra how to get viagra online buy viagra online generic
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

نویسندگان

نظرسنجی

  لطفا نظرات خود را به ما اعلام کنید

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :