تبلیغات
mbmohit-Tabriz - تصفیه بیولوژیكی فاضلاب با روش MBR

mbmohit-Tabriz

زمینی پاک حق همه فرزندان ایران

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب به روش MBR 

فرایند MBR یک سیستم تصفیه فاضلاب یکپارچه است که از ترکیب فرایند تصفیه بیولوژیکی (لجن فعال )با یک سیستم ممبرانی مستغرق تشکیل شده است . این فرایند با ادغام واحدهای ته نشینی (زلال سازی )،هوادهی وفیلتراسیون در یک راکتور،جایگزین فرایندهای تصفیه متعارف (لجن فعال متعارف ) شده و یک سیستم ساده و موثر را تشکیل می دهد که هزینه های سرمایه گذاری اولیه وهزینه های بهره برداری سیستم را کاهش می دهد . در این فرایند با جایگزینی واحد ته نشینی ثقلی با سیستم جدا کننده ممبرانی ، منافع زیادی از قبیل پایداری در بهره برداری، کاهش تولید لجن مازاد و کیفیت بسیار بالاتر پساب خروجی بدست می آید بنابراین این سیستم ، فرآیند مناسبی است که می تواند در محدوده وسیعی برای سیستم های استفاده مجدد از پساب تصفیه شده در تصفیه فاضلابهای شهری وصنعتی بکارگرفته شود.

فرآیند لجن فعال بدون استفاده ازمخزن ته نشینی

( با استفاده از ممبران به روش MBR)

فرآیند MBR  یک فرآیند لجن فعال رشد معلق است که با یک سیستم ممبران ( معمولا ازنوع ممبران های رشته ای تو خالی Hollow fiber یا نوع لوله ای (Tubular) ادغام شده است .در این فرآیند، سیستم ممبرانی نقش واحد ته نشینی (زلال سازی) در جداسازی جامدات معلق در سیستم لجن متعارف را برعهده دارد .

این موضوع در شکل شماره یک به خوبی نشان داده شده است .

در فرآیندMBR  معمولا ممبران ها بصورت مستغرق در واحد هوادهی قرار داشته و صورت مستقیم با فاضلاب ومایع مخلوط (Mixed Liquor) در تماس می باشند.

در این فرآیند با استفاده از پمپ مکش ،با صرف انرژی کمی ، خلا بوجود می آید که استخراج پساب تصفیه شده از درون ممبران ها به بیرون را به دنبال دارد.

علاوه براین در این فرآیند، مقداری هوا نیز از کف واحد هوادهی به این واحد وارد می شود تا سطح خارجی رشته های ممبرانی را تمیز نموده وجامدات پذیرش نشده توسط ممبران ها را از سطح ممبران ها کنارزده و جابجا نماید. لجن مازاد در این فرآیند نیز معمولا بصورت مستقیم از واحد هوادهی به خارج پمپ می شود.

آشنایی با ممبران / مدول(Membrane/ Module )

 • ·         رشته خالی تقویت شده (محکم شده )

یک رشته (میکروتیوپ ) شکل داده شده ممبرانی (مانند شکل شماره ۲)(که بصورت مستغرق در فاضلاب قرار می گیرد)،با امکان فیلتراسیون ذرات میکروبها ویروس ها وباکتریها ، ساختار متخلخلی را بوجود می آورده که امکان بدست آوردن پساب با کیفیت بسیار بالاتر را فراهم نموده و می تواند برای تصفیه فاضلاب سیستم بسیار مناسبی باشد.

 • ·         مقاومت مکانیکی بسیار بالای ممبران ها

هرچند امکان تخریب سطح ممبران ها در اثر تاثیرات فیزیکی واصطکاک بین رشته های ممبران ها در اثر هوادهی وجود دارد . اما تقویت ممبران و محکم نمودن از شکست آنها تحت شرایط هوادهی زیاد جلوگیری می کند. لازم به

ذکـر است تقویـت ممبـران ها با محـکم نـمودن ممبران های رشته ای از دوطرف وسـاخت مــدول های ممبرانی حاصـل می شود.

 • ·         تراوانی (قابلیت نفوذ)بسیار خوب ممبران ها

ساختار اسفنجی با تخلخل زیاد لایه های رشته ای ممبران ها ، با قدرت انتخابگری بالا در عبور ذرات بسیار ریز ،

تراوانی وقابلیت نفوذ بسیار خوبی برای ممبران ها فراهم می کند که منافع زیادی را به دنبال دارد.

 • ·         خصوصیات مدول های ممبرانی

هر مدول از ممبران شامل ساختاری از چند رشته توخالی ممبران است که جهت فیلتراسیون در آنها از خارج به داخل است . علاوه براین هر مدول از این ممبرانها شامل گروهی از رشته های توخالی است که درون یک فریم (قاب) مستطیلی قرار گرفته است.

دو انتهای هر یک از فیبرهای رشته ای ممبرانی به بالا و پایین هدرها (Headers )متصل شده است . هر هدر شامل یک لایه رزین متخلخل است که رشته ها به منظور اینکه محتویاتشان به کانالهای جمع آوری آبهای نفوذی متصل شود، در آنجا با هم روبرو می شوند.

هر مدول ممبرانی شامل صدها رشته ممبران هم اندازه است که بطور عمودی بین دو هدر و تیرحائل قرارگرفته است . چند مدول ممبران اسمبل شده با هدر مشترک در فریم های مختلف درون واحد هوادهی در فرآیند MBR 

 نصب می شوند .در جدول یک برخی خصوصیات بعضی از انواع ممبران های رشته ای توخالی ارائه شده است.

جدول شماره ۱ خصوصیات برخی انواع ممبران های رشته ای تو خالی

پارامتر

شرح

خواص

ممبران   رشته ای توخالی

جنس

PS(Polysulfone)

قطر   داخلی

۸/۰   میلیمتر

قطر   خارجی

۲   میلیمتر

سایز   منافذ

۳/۰   میلیمتر

 

فوائد بکارگیری فرآیند لجن فعال ممبران یا MBR

v     اشغال فضای کم

در این فرآیند معمولا ممبران ها بصورت مستقیم ومستغرق در یک مخزن هوادهی قرار گرفته ودر نیجه مقادیر بالای غلظت مایع مخلوط یاMLSS   به میزان متوسط ۸۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ میلیگرم در لیتر در حین بکارگیری وبهره برداری از این سیستم در مخزن هوادهی

حاصل می شود. به این ترتیب و با توجه به حذف واحد های ته نشینی، ضدعفونی و فیاتراسیون از سیستم متعارف تصفیه ، فضای مورد نیاز جهت اشغال توسط فرآیند لجن فعال یا MBR  به مراتب کوچکتر (حدود ۴ برابر کمتر از فرآیند لجن فعال متعارف )از فضای اشغال شده سیستمهای لجن فعال متعارف می باشد.

v     امکان تغییر آسان فرآیندهای لجن فعال متعارف به لجن فعال ممبرانی

واحد های تصفیه موجود به راحتی با استغراق ممبران ها در واحدهای هوادهی می توانند به سیستم لجن فعال ممبرانی یا راندمان بسیار بالاتر تغییر پیدا نمایند.

v     مدولار و به آسانی قابل توسعه 

سیستم مدولار ممبرانی با افزودن مدول های دیگری از ممبران ها به آسانی برای رسیدن به ظرفیتهای بالاتر قابل توسعه است.

v     کاهش تولید لجن مازاد

در این فرآیند بدلیل زمان ماندگاری بالای لجن، تولید لجن مازاد تا ۷۰%  کاهش پیدا می کند.

v     کنترل کارآمد گرفتگی ها

هوای تمیز کننده که از کف مدول های ممبرانی به واحد هوادهی وارد می شود و شستشوی معکوس واتوماتیک ممبران ها ، سیستم کارآمدی را بوجود آورده و از گرفتگی آنها جلوگیری می کند.

کاربردهای فرآیند ممبران بیوراکتور یا MBR

فرایند ممبران بیواکتور یا MBR برای کاربری های زیر مناسب است:

ü      برای ارتقاء ظرفیت تصفیه خانه های فاضلاب در حال بهره برداری.

ü      تصفیه فاضلاب های با غلظت بالا نظیر فاضلاب صنایع غذایی و داروسازی.

ü      تصفیه فاضلاب های با غلظت بالای آمونیوم نظیر شیرابه ها.

ü      تصفیه فاضلاب های بهداشتی بخصوص در مناطقی که به لحاظ فضای تصفیه خانه محدودیت وجود دارد.

ü      استفاده مجدد و باز گردش پساب تصفیه شده تصفیه خانه های فاضلاب.

جدول شماره ۲ مشخصات تعدادی از تصفیه خانه های فاضلاب احداث شده با فرآیند MBR در کشور کره جنوبی

 

برخی پارامترهای بهره برداری و راندمان حذف وکیفی

نوع   فاضلاب

محل   اجرا

ظرفیت   تصفیه خانه (مترمکعب در روز)

سال

بهره   برداری

فاضلاب   شهری (پایلوت )

Yongin

10

2001

فاضلاب   شهری

Michiryung

300

2004

فاضلاب   شهری

Duckpyung

110

2005

شیرابه   محل دفن

Pajoo landfill

30

2003

شیرابه   محل دفن

Chulwon

landfill

35

2000

شیرابه   محل دفن

Yeongi

landfill

50

2000

ت پساب خروجی از فرآیند MBR در جداول شماره ۳ و ۴ ارائه شده است .جدول شماره ۳- پارامترهای

 بهره برداری از فرآیند MBR

پارامتر

                کمیت

 دبی عبوری از   واحد سطح ممبران یا شار(Flux) ( در شرایط   بهره برداری بلند مدت )

L/m2.h30-15

غلظت توده سلولی فعال یا بیومس (Biomass)

در سیستم

gMLSS/125-5

زمان ماند سلولی میکروارگانیسم ها (SRT)

بیشتر   از ۲۰ روز

میزان تولید لجن برحسب kgSS/kgCOD.d

کمتر از   ۲۵/۰

زمان ماند هیدرولیکی سیستم

۹-۱   ساعت

نسبت F/M برحسب kgCOD/kgMLSS.d

کمتر از   ۲/۰

میزان باگزاری حجمی سیستم برحسب kgCOD/m3.d

تا ۲۰

میزان هوای مورد نیاز به ازای هر مدول از ممبران ها

Nm3/hr12-8

تناوب زمانی شستشوی معکوس (Back   wash)

ممبران ها

۱۶-۵

دوره زمانی شستشوی معکوس ممبران ها

(در هربار انجام آن )

۳۰-۱۵   دقیقه

مصرف انرژی برق سیستم

Kwh/m34/0-2/0

جدول شماره ۴- راندمان حذف وکیفیت پساب خروجی از فرآیند MBR

پارامتر

راندمان حذف

کیفیت پساب تصفیه شده

خروجی

TSS

بیشتر از ۹۹ درصد

کمتر از ۲ میلیگرم در لیتر

کدورت

۱۰۰-۸/۹۸ درصد

NTU1<

COD

98-89 درصد

۳۰-۱۰ میلیگرم در لیتر

BOD

بیشتر از ۹۷ درصد

کمتر از ۵ میلیگرم در لیتر

NH3-N

90-80 درصد

کمتراز ۶/۵ میلیگرم در لیتر

N total

80-36 درصد

کمتراز ۲۷ میلیگرم  در لیتر

P total

97-62 درصد

۸/۲-۳/۰ میلیگرم در لیتر

میزان   کل کلیفرم ها

Total Coliforms

Log 8-5

Cfu/100ml100<

میزان   کلیفرم های مدفوعی

Faecal Coliforms

0

Cfu/100ml20<

 

نظرات() 
http://viabiovit.com/buy-viagra-discount.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:47 ق.ظ

Fantastic info. Cheers!
find viagra online cheap generic viagra online pharmacy where buy viagra uk where to buy real viagra sildenafil uk online buy legal viagra to buy viagra get a prescription online for viagra how to get viagra online buy viagra online generic
Cialis canada
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:28 ب.ظ

You actually reported it wonderfully!
achat cialis en europe cialis australia org comprar cialis 10 espa241a generic cialis pro cialis venta a domicilio cialis 30 day trial coupon cialis pills cialis savings card generic cialis levitra generic low dose cialis
Viagra lowest price
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 02:40 ق.ظ

Helpful material. Cheers!
to buy viagra online how do i buy viagra how to buy viagra online pharmacy uk where to buy viagra in store buy pfizer viagra getting viagra online viagra is it legal to buy viagra online buy discount viagra
Buy cialis
جمعه 3 فروردین 1397 02:20 ب.ظ

You expressed that fantastically!
we recommend cialis best buy cost of cialis cvs how does cialis work cialis diario compra cialis cost we choice cialis uk cialis cuantos mg hay cialis 20 mg cost buy cialis cheap 10 mg wow cialis tadalafil 100mg
Cialisoralt
یکشنبه 27 اسفند 1396 09:25 ب.ظ

Kudos, Ample postings.

recommended site cialis kanada tadalafilo cialis 5mg billiger cialis prezzo al pubblico discount cialis cialis generique cialis coupons cialis patentablauf in deutschland il cialis quanto costa compare prices cialis uk
merrimccosh.weebly.com
چهارشنبه 18 مرداد 1396 01:40 ب.ظ
I'm no longer sure where you are getting your info, but great topic.
I must spend some time learning more or working out more.
Thank you for magnificent information I was on the lookout for
this information for my mission.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نویسندگان

نظرسنجی

  لطفا نظرات خود را به ما اعلام کنید

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :