تبلیغات
mbmohit-Tabriz - تصفیه خانه فاضلاب شـهر عجبشیر

mbmohit-Tabriz

زمینی پاک حق همه فرزندان ایران

جمعه 12 خرداد 1391

تصفیه خانه فاضلاب شـهر عجبشیر

نویسنده: آ . اصلان پور   


تـصفیه خـانه فـاضلاب شـهر عجبشیر
 
موقعیت تصفیه خانه :‌
تصفیه خانه فاضلاب شهر عجبشیر در جنوب غربی شهر و به فاصله دو كیلومتری آن، در حد فاصل رودخانه قلعه چای و جاده روستای دانالو واقع شده است و مساحت زمین آن حدود 4/5 هكتار می باشد.
 
مراحل اجرایی :‌
مطالعات طرح تصفیه خانه فاضلاب عجبشیر توسط مهندسین مشاور آشناب انجام پذیرفته است . براساس مطالعات مذكور تصفیه خانه در دو مرحله طراحی شده كه مرحله اول در حال احداث بوده و با افزایش جمعیت و نیاز واحد بهره برداری مرحله توسعه قابل اجرا می باشد.
 
مدت زمان اجرای پروژه :
عملیات ساختمانی تصفیه خانه از تیر ماه سال 1382 شروع شده و در نیمسال اول سال 1387 به بهره برداری رسیده است.


 
مبانی طراحی – جمعیت در سال مبدا و مقصد:
جمعیت تحت پوشش در سال مبداء (سال 1380)                                      24900 نفر
جمعیت تحت پوشش در سال مقصد (سال 1405)                                     60000 نفر
(جمعیت مرحله اول بهره برداری 30000 نفر بوده كه با اجرای مرحله توسعه به 60000 نفر افزایش می یابد)
 
دبی متوسط با نشتاب: مرحله اول 6300 و مرحله توسعه 12440 متر مكعب در شبانه روز
غلظت BOD 5  ورودی: 270 میلیگرم در لیتر
غلظت مواد معلق ورودی: 340 میلیگرم در لیتر
 
 
 
مشخصات سیستم تصفیه:
 
تصفیه مقدماتی:
            در ابتدای تصفیه خانه آشغالگیر دهانه درشت و آشغالگیر دهانه ریز (هر دو مكانیكی) به منظور حذف مواد شناور و درشت، تلمبه خانه ورودی به منظور بالا بردن فاضلاب جهت امكان حركت ثقلی آن در سایر واحدها و حوض دانه گیر به منظور حذف دانه، ماسه و مواد روغنی اجرا شده است.
 
تصفیه زیستی:
فرآیند زیستی تصفیه خانه به روش لجن فعال می باشد كه مرحله اول طرح برای جمعیت 30 هزار نفر تا سال 1395 به روش لجن فعال با هوادهی گسترده و نیتریفیكاسیون كامل و در دو مدول 15 هزار نفری در نظر گرفته شده است.
 در مرحله دوم برای جمعیت 60 هزار نفر تا سال 1405 با حداقل تغییرات مشابه مدول اول و به روش لجن فعال متعارف خواهد بود.
 
خشك كن لجن:
از لجن مازاد تولید شده در تصفیه خانه بعد از تغلیظ(در مرحله اول) و یا تغلیظ و هضم (در مرحله دوم) با استفاده از تجهیزات مكانیكی، آبگیری به عمل خواهد آمد. ضمناً تعداد محدودی بستر لجن خشك كن نیز برای مواقع اضطراری در نظر گرفته شده است.
 
واحدهای تصفیه خانه:
 
واحد ورودی تصفیه خانه:
فاضلاب توسط شبكه جمع آوری و انتقال اجراء شده در سطح شهر با لوله به قطر 900 میلیمتر بصورت ثقلی به محل تصفیه خانه هدایت می شود، در آدم رو M35 سازه ای بصورت سه راهی احداث شده كه توسط دو عدد دریچه مجهز به محرك برقی قابل كنترل می باشد و از این طریق فاضلاب به واحدهای تصفیه خانه هدایت می گردد.
 
 
 
واحد آشغالگیر دهانه درشت:
این واحد جهت حذف مواد و اجسام شناور درشت طراحی و اجراء شده است، سیستم آشغالگیری این واحد از نوع مكانیكی و دستی می باشد كه آشغالها جمع آوری شده توسط تسمه نقاله به ظرف مخصوص هدایت می گردد. این واحد ظرفیت لازم برای مرحله توسعه آتی را نیز دارا می باشد.
 
واحد آشغالگیر دهانه ریز:
این واحد جهت حذف مواد و اجسام شناور ریز طراحی و اجراء شده است، سیستم آشغالگیری این واحد از نوع مكانیكی و دستی می باشد و همانند آشغالگیر دهانه درشت، ظرفیت لازم برای مرحله توسعه آینده را نیز دارا می باشد.
آشغالگیرهای نوع دستی در مواقعی كه آشغالگیر مكانیكی به منظور انجام تعمیرات و نگهداری از مدار خارج می شوند مورد استفاده قرار می گیرند.
 
تلمبه خانه فاضلاب ورودی:
به دلیل انتقال فاضلاب در عمق پایین از سطح طبیعی زمین و به منظور فراهم ساختن جریان ثقلی آن بین واحدهای مختلف، واحد ایستگاه پمپاژ در مرحله اول و با منظور داشتن ظرفیت مرحله توسعه احداث شده است.
 
واحد دانه گیر (نوع هوادهی شونده):
واحد دانه گیر به تعداد دو واحد در مرحله اول احداث شده که مرحله توسعه را نیز کفایت خواهد کرد. در این واحد با هوادهی دیفیوزری، ذرات شن و ماسه با قطر بزرگتر 2/0 میلی متر حذف میشود. مواد چربی شناور شده بر روی فاضلاب توسط پارویی جمع آوری می گردد. مواد دانه ای ته نشین شده توسط پمپ مخصوص، جمع آوری و به نقاله مارپیچ شستشو دانه منتقل می شود.
 
واحد اندازه گیری جریان:
برای اندازه گیری جریان فاضلاب خام (بعد از دانه گیر) و فاضلاب تصفیه شده (قبل از حوض تماس کلر) از پارشال فلوم با ظرفیت لازم در مرحله اول و توسعه استفاده می شود. سیستم اندازه گیری از نوع اولتراسونیک بوده و میزان جریان عبوری از واحد بر روی تابلو کنترل مرکزی مشخص می باشد.
 
حوض هوادهی:
فاضلاب پس از عبور از واحدهای تصفیه مقدماتی به حوض های هوادهی تعداد 3 واحد هدایت می شود. سیستم هوادهی در این حوض ها از نوع هواده های سطحی مکانیکی دور تند جهت تامین حداقل 2 میلیگرم در لیتر اکسیژن محلول، احداث شده است، در این حوض ها با استفاده از میکروارگانیسم های موجود در فاضلاب فرآیند تصفیه بیولوژیکی انجام می شود، بعبارت دیگر این میكروارگانیسم ها با مصرف مواد آلی موجود در فاضلاب  در حضور اکسیژن این مواد را به مواد تثبیت شده تبدیل و تصفیه می نمایند.
 
حوض ته نشینی:
این حوضها بصورت استوانه ای شکل و به تعداد دو واحد، جهت ته نشینی لجن بیولوژیک طراحی و اجراء شده است. تغذیه حوض از مرکز و توزیع بصورت شعاعی بوده و لجن های ته نشین شده توسط لجن روبها از کف حوض جمع آوری و به قیف مرکزی هدایت می گردد. این لجن ها به تلمبه خانه های لجن فعال برگشتی و اضافی منتقل می شود.
 
حوض تماس کلر:
پساب خروجی از واحدهای ته نشینی وارد دو عدد حوضچه تماس كلر می شود در این حوضچه ها عوامل بیماری زا در اثر تماس با كلر و در مدت زمان مناسب از بین می روند. سپس فاضلاب تصفیه شده توسط لوله بتنی به قطر 900 میلی متر از تصفیه خانه خارج می گردد.
 
حوض تغلیظ لجن:
لجن مازاد تصفیه زیستی جهت تغلیظ (کاهش حجم) توسط تلمبه خانه مربوطه به یک عدد حوض تغلیظ لجن استوانه ای شکل ومجهز به همزن دور آرام انتقال داده می شود. در این قسمت بخشی از آب لجن جدا شده و لجن تغلیظ می گردد.
 
تلمبه خانه لجن فعال (برگشتی و مازاد):
لجن فعال ته نشین شده در واحد ته نشینی، توسط واحد پمپاژ و تجهیزات مربوطه به حوض هوادهی و لجن مازاد به سیلوی تغلیظ لجن پمپاژ می شود.
 
 
 
واحد خشک کن لجن:
برای خشک کردن لجن مازاد از تجهیزات مکانیکی خشک کننده لجن (بلت فیلتر پرس Belt filter press ) استفاده خواهد شد. برای مواقع ضروری جهت خارج ساختن تجهیزات مذکور از مدار به منظور انجام تعمیرات مورد نیاز تعداد چهار عدد بستر خشک کننده لجن احداث شده است. هر یک از بسترها دارای کانال زهکشی در وسط با لوله های سوراخدار پلی اتیلنی بوده که روی آنها با شن و ماسه در لایه بندیهای مناسب پوشش داده شده است.
 
مشخصات پساب تصفیه شده و موارد استفاده از آن:
کیفیت پساب خروجی از تصفیه خانه براساس معیارهای طراحی بصورت زیر می باشد:
غلظت BOD5 فاضلاب تصفیه شده                          کمتر از 30 میلی گرم در لیتر
غلظت مواد معلق فاضلاب تصفیه شده                     کمتر از 30 میلی گرم در لیتر
کلیفرم های گوارشی                                            کمتر از 400 عدد در یک صد میلی لیتر
از پساب تصفیه شده می توان جهت آبیاری فضای سبز و مصارف كشاورزی مورد استفاده قرار داد و دارای استانداردهای لازم جهت تخلیه به آبهای سطحی می باشد.
 
حجم عملیات:


شرح عملیات

مقدار کارکرد

خاکبرداری

27800 متر مكعب

کارهای فولادی با میلگرد

387620 کیلوگرم

قالب بندی

15540 متر مربع

بتن درجا

5790 متر مکعب

کارهای فولادی سنگین

56933 کیلو گرم

نماسازی با آجر ماشینی

1700 متر مربع

لوله گذاری بتنی 900

87 متر طول

احداث آدم رو بتنی

15 متر مکعب

نظرات() 
buy cheap cialis in canada
جمعه 16 آذر 1397 12:12 ب.ظ

Really loads of valuable knowledge!
cialis daily reviews rezeptfrei cialis apotheke where cheapest cialis we recommend cialis best buy cialis usa cost cialis en mexico precio cialis 05 india cialis 100mg cost cialis daily generic cialis pill online
Cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:59 ب.ظ

You reported that superbly.
cialis dosage amounts generic cialis pro price cialis wal mart pharmacy what is cialis where to buy cialis in ontario pastillas cialis y alcoho prices for cialis 50mg wow cialis 20 cialis dosage amounts cialis patentablauf in deutschland
buy cialis online us pharmacy
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:15 ب.ظ

Nicely put. Cheers.
cialis daily dose generic cialis professional yohimbe cialis online deutschland cipla cialis online cialis cipla best buy low dose cialis blood pressure cialis daily new zealand generic cialis pill online generic for cialis cialis tadalafil online
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:42 ق.ظ

Wow loads of superb tips.
cialis 20mg cialis super acti cialis kaufen wo cialis daily new zealand cialis prezzo di mercato cialis farmacias guadalajara cialis australian price generic cialis pill online order cialis from india cialis et insomni
Buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 07:18 ب.ظ

Whoa lots of wonderful material.
cialis manufacturer coupon purchasing cialis on the internet cialis dosage cialis patentablauf in deutschland cialis online nederland cialis efficacit wow cialis tadalafil 100mg cialis 05 cialis vs viagra cialis online holland
Cialis canada
سه شنبه 13 آذر 1397 08:15 ق.ظ

Very well voiced really! .
cialis online napol cialis diario compra cialis cost weblink price cialis click now buy cialis brand cialis prezzo di mercato cialis bula venta de cialis canada cialis without a doctor's prescription buy name brand cialis on line
cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 08:21 ب.ظ

You said that superbly!
buy cialis online nz cipla cialis online viagra vs cialis where do you buy cialis cialis generique low cost cialis 20mg generic cialis 20mg tablets cialis australia org free cialis generic cialis 20mg uk
Cialis 20 mg
دوشنبه 12 آذر 1397 07:53 ق.ظ

Lovely facts, Thanks.
cialis kamagra levitra cialis 5 mg effetti collateral cialis patent expiration how much does a cialis cost cialis 5mg we use it cialis online store best generic drugs cialis il cialis quanto costa cialis arginine interactio sialis
buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 07:52 ب.ظ

Thanks! A good amount of facts.

how do cialis pills work cialis sans ordonnance we recommend cialis info cialis venta a domicilio cialis 5 effetti collaterali cialis kaufen wo tadalafil 10 mg only here cialis pills cialis purchasing cialis per paypa
Cialis prices
یکشنبه 11 آذر 1397 07:20 ق.ظ

Cheers! I enjoy it!
cialis taglich cialis reviews where to buy cialis in ontario viagra or cialis cialis professional yohimbe enter site 20 mg cialis cost precios de cialis generico we recommend cialis info generic cialis review uk tadalafil generic
Online cialis
شنبه 10 آذر 1397 08:07 ب.ظ

Fantastic content. Thank you.
cialis wir preise canadian cialis we like it safe cheap cialis generic cialis pill online cialis 20 mg effectiveness cialis therapie cialis 5 mg para diabeticos cialis lowest price cialis with 2 days delivery cost of cialis per pill
Buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 06:58 ق.ظ

Great info. Thank you.
cialis y deporte get cheap cialis cialis therapie venta de cialis canada trusted tabled cialis softabs cialis et insomni cialis bula american pharmacy cialis miglior cialis generico cialis generika
Buy generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 07:41 ب.ظ

Many thanks! A lot of write ups.

buy online cialis 5mg cialis pills in singapore prezzo cialis a buon mercato bulk cialis generic cialis levitra cialis pas cher paris where do you buy cialis female cialis no prescription generic cialis 20mg tablets cialis generico milano
Cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:43 ب.ظ

Thanks! A lot of postings.

generic low dose cialis cialis 20 mg best price side effects for cialis generic cialis levitra pastillas cialis y alcoho cialis generico tadalafilo cialis for sale cialis 20 mg buy online cialis 5mg
Cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:06 ق.ظ

Nicely put, Thanks.
cialis generico in farmacia buying cialis on internet generico cialis mexico 200 cialis coupon cialis generico postepay cialis wir preise cialis purchasing cialis rckenschmerzen buy generic cialis cialis australian price
buy cialis online best price
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:17 ب.ظ

Very well expressed of course! .
generic cialis at the pharmacy cialis 5 mg funziona cuanto cuesta cialis yaho are there generic cialis look here cialis cheap canada cialis dose 30mg canada discount drugs cialis side effects for cialis cialis kaufen wo cialis side effects
Buy generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:33 ق.ظ

Nicely put. Appreciate it!
buy cialis cialis tadalafil il cialis quanto costa generic low dose cialis tadalafilo cialis online effetti del cialis click here take cialis purchasing cialis on the internet we choice cialis uk
Cialis online
چهارشنبه 11 مهر 1397 09:38 ق.ظ

Superb postings. Thank you.
rezeptfrei cialis apotheke wow cialis tadalafil 100mg cialis rezeptfrei cialis online dose size of cialis buy cheap cialis in uk cialis dosage amounts buy cialis online nz dosagem ideal cialis cialis taglich
Cialis pills
دوشنبه 9 مهر 1397 07:42 ق.ظ

Many thanks! I appreciate this.
cialis 20 mg cut in half acheter du cialis a geneve cialis daily new zealand cialis sale online cialis online cialis 20 mg cialis billig cialis cost how do cialis pills work 5 mg cialis coupon printable
drugstore online india
یکشنبه 1 مهر 1397 08:31 ق.ظ

Amazing information. Thank you.
are canadian online pharmacies safe pharmacy near me canadian pharmacy pharmacy canada online pharmacies medication canada drugs drugstore online canada canadian pharcharmy online24 canada pharmacies online prescriptions drugs for sale on internet
http://buycialisky.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:28 ق.ظ

Nicely put, Cheers.
cialis pills in singapore cialis ahumada cialis generique 5 mg click now cialis from canada cialis lilly tadalafi cialis 5 mg buy cialis online nederland cialis bula costo in farmacia cialis safe site to buy cialis online
cialisvonline.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 08:35 ب.ظ

Incredible all kinds of valuable advice!
cialis generico cialis prezzo al pubblico only best offers cialis use cialis 5 mg effetti collateral cialis online deutschland cialis daily new zealand cialis en 24 hora discount cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne cheap cialis
http://withoutadoctorsprescriptions.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:53 ب.ظ

Amazing postings. Appreciate it.
buy viagra in pharmacy where to buy generic viagra sildenafil online uk cheap online viagra uk herbal viagra viagra alternative buy viagra without consultation best place to buy generic viagra uk online pharmacy viagra buy viagra uk no prescription
cialissv.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:30 ب.ظ

Kudos, Excellent information!
generic cialis pro get cheap cialis cialis 5 mg funziona cialis australia org tadalafil 20mg cilas cialis herbs acheter cialis meilleur pri cialis 5 mg para diabeticos can i take cialis and ecstasy
http://cialisbuys.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 08:22 ب.ظ

Many thanks, Very good stuff.
opinioni cialis generico cialis patentablauf in deutschland generic cialis tadalafil cialis 50 mg soft tab generic cialis levitra prezzo cialis a buon mercato generic cialis 20mg uk dose size of cialis ou acheter du cialis pas cher click here cialis daily uk
buy canada viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:10 ق.ظ

You definitely made your point!
can you buy viagra online viagra at pharmacy how can i buy viagra without seeing a doctor viagra 100mg buy viagra uk pharmacy buy cheap generic viagra buy viagra online australia price on viagra buy viagra without prescription uk buy cheap viagra online without prescription
Buy cialis online
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:47 ب.ظ

Helpful advice. Thank you!
cialis for sale buy cialis online legal canadian cialis cialis pas cher paris prix cialis once a da cialis pills in singapore comprar cialis navarr generic cialis pill online cialis en mexico precio how much does a cialis cost
Buy cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 12:46 ب.ظ

Many thanks, Helpful information!
the best site cialis tablets canadian drugs generic cialis only now cialis for sale in us tadalafil 20mg click now cialis from canada can i take cialis and ecstasy cialis generic tadalafil buy only best offers 100mg cialis opinioni cialis generico cialis 20 mg cost
Online cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 01:06 ب.ظ

You stated it really well!
cialis online napol cialis kaufen wo cialis kaufen wo dosagem ideal cialis cialis 20 mg effectiveness cialis generico lilly cost of cialis per pill cialis usa cost sublingual cialis online buying cialis in colombia
Viagra generika
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 11:44 ق.ظ

Nicely put, Regards!
buying online viagra viagra buy viagra sildenafil uk to buy viagra viagra generic online pharmacy viagra purchase online where to buy viagra over the counter can you buy viagra over the counter buy pfizer viagra buy viagra superdrug
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

نویسندگان

نظرسنجی

  لطفا نظرات خود را به ما اعلام کنید

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :