تبلیغات
mbmohit-Tabriz - تصفیه خانه فاضلاب شـهر عجبشیر

mbmohit-Tabriz

زمینی پاک حق همه فرزندان ایران

جمعه 12 خرداد 1391

تصفیه خانه فاضلاب شـهر عجبشیر

نویسنده: آ . اصلان پور   


تـصفیه خـانه فـاضلاب شـهر عجبشیر
 
موقعیت تصفیه خانه :‌
تصفیه خانه فاضلاب شهر عجبشیر در جنوب غربی شهر و به فاصله دو كیلومتری آن، در حد فاصل رودخانه قلعه چای و جاده روستای دانالو واقع شده است و مساحت زمین آن حدود 4/5 هكتار می باشد.
 
مراحل اجرایی :‌
مطالعات طرح تصفیه خانه فاضلاب عجبشیر توسط مهندسین مشاور آشناب انجام پذیرفته است . براساس مطالعات مذكور تصفیه خانه در دو مرحله طراحی شده كه مرحله اول در حال احداث بوده و با افزایش جمعیت و نیاز واحد بهره برداری مرحله توسعه قابل اجرا می باشد.
 
مدت زمان اجرای پروژه :
عملیات ساختمانی تصفیه خانه از تیر ماه سال 1382 شروع شده و در نیمسال اول سال 1387 به بهره برداری رسیده است.


 
مبانی طراحی – جمعیت در سال مبدا و مقصد:
جمعیت تحت پوشش در سال مبداء (سال 1380)                                      24900 نفر
جمعیت تحت پوشش در سال مقصد (سال 1405)                                     60000 نفر
(جمعیت مرحله اول بهره برداری 30000 نفر بوده كه با اجرای مرحله توسعه به 60000 نفر افزایش می یابد)
 
دبی متوسط با نشتاب: مرحله اول 6300 و مرحله توسعه 12440 متر مكعب در شبانه روز
غلظت BOD 5  ورودی: 270 میلیگرم در لیتر
غلظت مواد معلق ورودی: 340 میلیگرم در لیتر
 
 
 
مشخصات سیستم تصفیه:
 
تصفیه مقدماتی:
            در ابتدای تصفیه خانه آشغالگیر دهانه درشت و آشغالگیر دهانه ریز (هر دو مكانیكی) به منظور حذف مواد شناور و درشت، تلمبه خانه ورودی به منظور بالا بردن فاضلاب جهت امكان حركت ثقلی آن در سایر واحدها و حوض دانه گیر به منظور حذف دانه، ماسه و مواد روغنی اجرا شده است.
 
تصفیه زیستی:
فرآیند زیستی تصفیه خانه به روش لجن فعال می باشد كه مرحله اول طرح برای جمعیت 30 هزار نفر تا سال 1395 به روش لجن فعال با هوادهی گسترده و نیتریفیكاسیون كامل و در دو مدول 15 هزار نفری در نظر گرفته شده است.
 در مرحله دوم برای جمعیت 60 هزار نفر تا سال 1405 با حداقل تغییرات مشابه مدول اول و به روش لجن فعال متعارف خواهد بود.
 
خشك كن لجن:
از لجن مازاد تولید شده در تصفیه خانه بعد از تغلیظ(در مرحله اول) و یا تغلیظ و هضم (در مرحله دوم) با استفاده از تجهیزات مكانیكی، آبگیری به عمل خواهد آمد. ضمناً تعداد محدودی بستر لجن خشك كن نیز برای مواقع اضطراری در نظر گرفته شده است.
 
واحدهای تصفیه خانه:
 
واحد ورودی تصفیه خانه:
فاضلاب توسط شبكه جمع آوری و انتقال اجراء شده در سطح شهر با لوله به قطر 900 میلیمتر بصورت ثقلی به محل تصفیه خانه هدایت می شود، در آدم رو M35 سازه ای بصورت سه راهی احداث شده كه توسط دو عدد دریچه مجهز به محرك برقی قابل كنترل می باشد و از این طریق فاضلاب به واحدهای تصفیه خانه هدایت می گردد.
 
 
 
واحد آشغالگیر دهانه درشت:
این واحد جهت حذف مواد و اجسام شناور درشت طراحی و اجراء شده است، سیستم آشغالگیری این واحد از نوع مكانیكی و دستی می باشد كه آشغالها جمع آوری شده توسط تسمه نقاله به ظرف مخصوص هدایت می گردد. این واحد ظرفیت لازم برای مرحله توسعه آتی را نیز دارا می باشد.
 
واحد آشغالگیر دهانه ریز:
این واحد جهت حذف مواد و اجسام شناور ریز طراحی و اجراء شده است، سیستم آشغالگیری این واحد از نوع مكانیكی و دستی می باشد و همانند آشغالگیر دهانه درشت، ظرفیت لازم برای مرحله توسعه آینده را نیز دارا می باشد.
آشغالگیرهای نوع دستی در مواقعی كه آشغالگیر مكانیكی به منظور انجام تعمیرات و نگهداری از مدار خارج می شوند مورد استفاده قرار می گیرند.
 
تلمبه خانه فاضلاب ورودی:
به دلیل انتقال فاضلاب در عمق پایین از سطح طبیعی زمین و به منظور فراهم ساختن جریان ثقلی آن بین واحدهای مختلف، واحد ایستگاه پمپاژ در مرحله اول و با منظور داشتن ظرفیت مرحله توسعه احداث شده است.
 
واحد دانه گیر (نوع هوادهی شونده):
واحد دانه گیر به تعداد دو واحد در مرحله اول احداث شده که مرحله توسعه را نیز کفایت خواهد کرد. در این واحد با هوادهی دیفیوزری، ذرات شن و ماسه با قطر بزرگتر 2/0 میلی متر حذف میشود. مواد چربی شناور شده بر روی فاضلاب توسط پارویی جمع آوری می گردد. مواد دانه ای ته نشین شده توسط پمپ مخصوص، جمع آوری و به نقاله مارپیچ شستشو دانه منتقل می شود.
 
واحد اندازه گیری جریان:
برای اندازه گیری جریان فاضلاب خام (بعد از دانه گیر) و فاضلاب تصفیه شده (قبل از حوض تماس کلر) از پارشال فلوم با ظرفیت لازم در مرحله اول و توسعه استفاده می شود. سیستم اندازه گیری از نوع اولتراسونیک بوده و میزان جریان عبوری از واحد بر روی تابلو کنترل مرکزی مشخص می باشد.
 
حوض هوادهی:
فاضلاب پس از عبور از واحدهای تصفیه مقدماتی به حوض های هوادهی تعداد 3 واحد هدایت می شود. سیستم هوادهی در این حوض ها از نوع هواده های سطحی مکانیکی دور تند جهت تامین حداقل 2 میلیگرم در لیتر اکسیژن محلول، احداث شده است، در این حوض ها با استفاده از میکروارگانیسم های موجود در فاضلاب فرآیند تصفیه بیولوژیکی انجام می شود، بعبارت دیگر این میكروارگانیسم ها با مصرف مواد آلی موجود در فاضلاب  در حضور اکسیژن این مواد را به مواد تثبیت شده تبدیل و تصفیه می نمایند.
 
حوض ته نشینی:
این حوضها بصورت استوانه ای شکل و به تعداد دو واحد، جهت ته نشینی لجن بیولوژیک طراحی و اجراء شده است. تغذیه حوض از مرکز و توزیع بصورت شعاعی بوده و لجن های ته نشین شده توسط لجن روبها از کف حوض جمع آوری و به قیف مرکزی هدایت می گردد. این لجن ها به تلمبه خانه های لجن فعال برگشتی و اضافی منتقل می شود.
 
حوض تماس کلر:
پساب خروجی از واحدهای ته نشینی وارد دو عدد حوضچه تماس كلر می شود در این حوضچه ها عوامل بیماری زا در اثر تماس با كلر و در مدت زمان مناسب از بین می روند. سپس فاضلاب تصفیه شده توسط لوله بتنی به قطر 900 میلی متر از تصفیه خانه خارج می گردد.
 
حوض تغلیظ لجن:
لجن مازاد تصفیه زیستی جهت تغلیظ (کاهش حجم) توسط تلمبه خانه مربوطه به یک عدد حوض تغلیظ لجن استوانه ای شکل ومجهز به همزن دور آرام انتقال داده می شود. در این قسمت بخشی از آب لجن جدا شده و لجن تغلیظ می گردد.
 
تلمبه خانه لجن فعال (برگشتی و مازاد):
لجن فعال ته نشین شده در واحد ته نشینی، توسط واحد پمپاژ و تجهیزات مربوطه به حوض هوادهی و لجن مازاد به سیلوی تغلیظ لجن پمپاژ می شود.
 
 
 
واحد خشک کن لجن:
برای خشک کردن لجن مازاد از تجهیزات مکانیکی خشک کننده لجن (بلت فیلتر پرس Belt filter press ) استفاده خواهد شد. برای مواقع ضروری جهت خارج ساختن تجهیزات مذکور از مدار به منظور انجام تعمیرات مورد نیاز تعداد چهار عدد بستر خشک کننده لجن احداث شده است. هر یک از بسترها دارای کانال زهکشی در وسط با لوله های سوراخدار پلی اتیلنی بوده که روی آنها با شن و ماسه در لایه بندیهای مناسب پوشش داده شده است.
 
مشخصات پساب تصفیه شده و موارد استفاده از آن:
کیفیت پساب خروجی از تصفیه خانه براساس معیارهای طراحی بصورت زیر می باشد:
غلظت BOD5 فاضلاب تصفیه شده                          کمتر از 30 میلی گرم در لیتر
غلظت مواد معلق فاضلاب تصفیه شده                     کمتر از 30 میلی گرم در لیتر
کلیفرم های گوارشی                                            کمتر از 400 عدد در یک صد میلی لیتر
از پساب تصفیه شده می توان جهت آبیاری فضای سبز و مصارف كشاورزی مورد استفاده قرار داد و دارای استانداردهای لازم جهت تخلیه به آبهای سطحی می باشد.
 
حجم عملیات:


شرح عملیات

مقدار کارکرد

خاکبرداری

27800 متر مكعب

کارهای فولادی با میلگرد

387620 کیلوگرم

قالب بندی

15540 متر مربع

بتن درجا

5790 متر مکعب

کارهای فولادی سنگین

56933 کیلو گرم

نماسازی با آجر ماشینی

1700 متر مربع

لوله گذاری بتنی 900

87 متر طول

احداث آدم رو بتنی

15 متر مکعب

نظرات() 
free imvu credits
سه شنبه 15 اسفند 1396 10:19 ب.ظ
این سایت بسیار مشهور است
بازدیدکنندگان وبلاگنویسی و سایتهای ساختمانی، به دلیل آن مقالات و بررسیهای خوب است
jocuri mario
پنجشنبه 10 اسفند 1396 07:25 ب.ظ
فقط می توانم بگویم که امیدواریم کسی را پیدا کنیم که واقعا درک آنچه را که در وب بحث می کند، درک کند.
شما قطعا متوجه می شوید که چگونه یک مسئله را به نور تبدیل کنید و آن را بسازید
مهم. بیشتر و بیشتر مردم باید به این نگاه نگاه کنند و این موضوع را درک کنند.

تعجب آور است که شما محبوب تر نیستید زیرا شما قطعا آن را دارید
هدیه.
seven knights cheats
پنجشنبه 28 دی 1396 08:40 ق.ظ
سلام! این اولین بازدید من در وبلاگ شماست! ما هستیم یک
مجموعه ای از داوطلبان و شروع یک پروژه جدید در یک جامعه در
همان طاقچه وبلاگ شما به ما اطلاعات مفیدی برای کار کردن داده است. شما یک کار فوق العاده انجام داده اید!
Foot Issues
دوشنبه 16 مرداد 1396 03:43 ق.ظ
I really like it when individuals get together and share opinions.
Great website, continue the good work!
http://jocelynhassinger.blog.fc2.com
شنبه 7 مرداد 1396 03:22 ب.ظ
Peculiar article, just what I needed.
BHW
جمعه 1 اردیبهشت 1396 10:41 ق.ظ
Hi there, just became aware of your blog through Google, and
found that it is truly informative. I am going to watch out for
brussels. I will appreciate if you continue this in future.
Many people will be benefited from your writing. Cheers!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نویسندگان

نظرسنجی

  لطفا نظرات خود را به ما اعلام کنید

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :